Deze acties zijn afgelopen

Maar u heeft nog even tijd om uw cashback aan te vragen. (Opgelet, de uiterste factuurdatum is 31/05/2017!)

*Acties geldig:

  • Van 01/04/2017 tem 31/05/2017 (uiterste leverings- en factuurdatum!)
  • In België en in de deelnemende verkooppunten
  • Naargelang de referentie krijgt u € 150 of € 100 terugbetaald

Bij de (online) inschrijving worden ook volgende gegevens / informatie gevraagd:

  • E-nummer, FD-nummer en serienummer (beschikbaar op het signalisatieplaatje op de deur van de wasmachine of in de koelkast)
  • Bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de cashback (IBAN)

*Het indienen van het volledige dossier dient binnen de 4 weken na factuurdatum te gebeuren!
Zonder deze volledige gegevens kan geen cashback worden terugbetaald. Maximaal 1 inzending per aangekocht toestel.

Bij vragen ivm de aanvraag kan contact opgenomen worden met services2actions op 081/234.422 of per mail naar siemens@2actions.com.