Hydraulic instantaneous water heaters

Брой модели
4 модела

Технология за монтиране CLICKFIX plus®.

Нищо не е по-лесно и по-бързо за монтиране.