null

Бойлер за гореща вода: бърз и удобен – добър съвет.

Когато искате да си приготвите чаша чай или кана кафе, болейрът Siemens ви осигурява точното количество вода бързо и удобно - нито повече, нито по-малко.

Брой модели
0 модела