Гладене

С пълна пара напред. Парни станции Siemens.

Оставете се в ръцете на модерните технологии: парните станции Siemens са толкова мощни, че на секундата изглаждат и най-упоритите гънки. Гладенето се превръща в удоволствие – почти съжалявате, че свършва толкова бързо!

Брой модели
0 модела