Домино

Повече време за удоволствие. Със стъклокерамика.

Бързо загряване, точен контрол – стъклокерамичните готварски плотове Siemens превръщат готвенето в удоволствие.

Брой модели
7 модела

flexInduction

Наслада от готвенето в големи количества благодарение на изключително голямата повърхност за готвене: поставете съда за готвене, където искате върху зоната за готвене flexInduction.

Индукция

Иновационната индукционна технология прави готвенето по-бързо, по-чисто и по-безопасно.