Стъклокерамика

Повече време за удоволствие. Със стъклокерамика.

Бързо загряване, точен контрол – стъклокерамичните готварски плотове Siemens превръщат готвенето в удоволствие.

Брой модели
5 модела