Печка

Можете да монтирате тези печки под работния плот и да използвате контролния панел за управление и на монтирания отгоре готварски плот.

Брой модели
10 модела

activeClean®

Никога повече няма да почиствате фурната благодарение на автоматичната система за самопочистване activeClean®.

Flapdoor със softClose

Падащата врата се затваря внимателно и тихо благодарение на softClose.

Бързо претопляне

По-бързо достигате желаната температура за печене благодарение на бързото предварително загряване.

ecoClean

Специално ecoClean покритие намалява замърсяването и миризмите.

защита за деца

Защитата за деца заключва зоната за готвене, за да се предотврати неволно включване.