Почистване на под

Брой модели
3 модела

10 м оперативен радиус

Удобно, гъвкаво и бързо почистване с прахосмукачка — дългият кабел осигурява 10 м радиус на работа.

Торбичка за прах с обем 3,5 л

Торбичката за прах с обем 3,5 л позволява многократно почистване и по-рядко сменяне.

Микрофилтър (миещ се)

Ефикасен, миещ се. Системата с хигиеничен филтър гарантира чист, филтриран изходящ въздух след всяко почистване.