Готварски плотове

Тук ще намерите списък с всички налични уреди.

Към списъка с всички уреди

  1. Преглед
  2. Продуктови класове
  3. Съвети и информация

Различни размери

Монтиране

Вид нагряване

Безопасност

Защита за деца

Защитата за деца предотвратява възникването на опасни ситуации: панелите с бутони бързо и лесно се защитават от неупълномощен достъп. Защитата за деца е монтирана в основния бутон на котлона. Ако го натиснете и задържите шест секунди, блокирате всички функции на готварския плот. Заключването може да се отмени, като отново натиснете и задържите същия бутон.

Защитна решетка

Подвижните защитни решетки са друг начин за предпазване на котлоните. Можете да ги прикрепяте с вакуумни крачета, когато използвате котлона, за да не могат децата да достигат готварските съдове или контролния панел.

Индикатор за остатъчна топлина

Индикаторът за остатъчна топлина на готварските плотове и котлони показва кои зони за готвене са все още горещи и помага да се предпазим от изгаряне.

Механизъм за безопасност

Електронният механизъм за безопасност на газовите котлони прекъсва подаването на газ, ако огънят се разпростре навън.