Úplná pravidla akce s názvem „Siemens Chlazení - SONY“ (dále také jako „akce“).

1. Provozovatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČO: 25126954, se sídlemPraha 5, Radlická 350, PSČ 158 00, Česká republika (dále také jako „provozovatel“).

2. Organizátorem akce je společnost Revolta s.r.o., IČO: 27167518, se sídlem Praha 7 - Holešovice,Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00, Česká republika (dále také jako „organizátor“).

3. Akce probíhá v termínu od 1.7.2016 - 00:00:01 hod. do 30.9.2016 - 23:59:59, resp. do 7.10.2016 - 23:59:59 hod. na území České republiky.

4. Dárky/odměny v akciNa základě úspěšné registrace vybraného modelu, obdrží každý nakupující sluchátka SONY MDR-100AAP. Vybrané modely jsou součástí pravidel. Akce platí do vyčerpání zásob.

5. Do akce se může zapojit fyzická osoba s adresou pro doručování v České republice starší 18 let, která splní následující podmínky účasti v akci (dále jako „účastník“ nebo „nakupující)“Podmínky účasti:a) v období od 1.7.2016 do 30.9.2016 zakoupí vybraný model chladničky značky Siemens a to v jakékoli prodejně nebo e-shopu v České republice. Seznam spotřebičů zapojených do akceje uveden v bode 6 těchto pravidel. b) zaregistruje se v období od 1.7.2016 do 7.10.2016 včetně, pomocí webové aplikace na stránce http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/chlazeni-registrace kdy vyplní ve všech povinných políčkách registrační formulář, nascenuje účtenku za nákup předmětného domácího spotřebiče a to vše prostřednictvím webové aplikace odešle. Do akce je možné se zapojit opakovaně, tzn. nakoupit více spotřebičů a vícekrát se zaregistrovat (1 spotřebič = 1 registrace).

6.Úplný seznam spotřebičů zapojených do akce
Akce se týká těchto vybraných modelů chladniček Siemens:
KG36NVI35
KG36NXI35
KG39NAI35
KG36NVL45
KG39NVL45
KG39NXI47
KG36NAI45
KG39EBI41
KG49EBI40
KG39EDI40
KG36EDW40
KG39EAL43
KG39EBW40

7. Dárek – sluchátka SONY MDR-100AAP – jsou v hodnotě 4.999 Kč na základě doporučené maloobchodní ceny společnosti SONY ke dni 26.1.2016. Barvu sluchátek si nelze nárokovat. Dárek bude odeslán účastníkovi do 30 dnů od úspěšné registrace. Akce platí do vyčerpání zásob.

8. Registrací dle bodu 5 pravidel vyjadřuje účastník akce svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČO: 25126954, jako správci, za účelem vyhodnocení akce či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou až do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně.

9. Registrací do akce dle bodu 5 pravidel uděluje účastník akce souhlas s tím, že jeho jméno a příjmení může být zveřejněny na výherní listině této akce a že v souvislosti s touto akcí mohou být tyto údaje zveřejněny i na webu http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/.

10. Provozovatel a organizátor jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Provozovatel nebo organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

11. Provozovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazkysouvisející s užíváním dárku/odměn.

12. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele akce, organizátora akce, všechspolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se některá z těchto osob stanevýhercem v akci, výhra nebude předána.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel akce a právo kdykoliv akci ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání akce.

14. Dárky/odměny není možné vymáhat soudní cestou.

15. Dárky/odměny není možno nárokovat v alternativní podobě.

16. Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plnědodržovat.

17. Úplná a přesná pravidla akce jsou dostupná na webu http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/chlazeni-pravidla