Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost BSH tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje, že spory z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi společností BSH a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat vzájemnou dohodou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: adr.coi.cz, emailová adresa: adr@coi.cz.