Home Connect je služba, kterou nabízí Home Connect GmbH, se sídlem Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov.
Aplikace Home Connect je dostupná pouze ve vybraných zemích.
Abyste mohli aplikaci Home Connect používat, musíte si vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat se u Home Connect GmbH.
Další informace o aplikaci Home Connect naleznete na webových stránkách Home Connect: www.home-connect.com.

Upozornění

Verze aplikace Home Connect pro iOS a Android se mohou ohledně funkcí a kategorií produktů lišit. Další podrobnosti najdete v App Store.