Důležitá bezpečnostní upozornění

Žádáme majitele samostatných plynových sporáků vyrobených v letech 2006 až 2011, aby neprodleně přijali náležitá opatření.

U některých samostatných plynových sporáků MŮŽE HROZIT NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

Riziko se týká omezeného počtu samostatných plynových sporáků vyrobených v letech 2006 až 2011. Příčinou je možné poškození plynové přípojky. Za určitých okolností může dojít k úniku plynu a v mimořádně vzácných případech může hrozit nebezpečí výbuchu. Všem majitelům dotčených spotřebičů nabízíme zdarma výměnu přípojky certifikovaným servisním technikem. Výměna proběhne u majitele doma a problém kompletně vyřeší.

Kliknutím sem zjistíte, zda se problém týká i vašeho samostatného plynového sporáku