Priser og vilkår - reparationer 2015

Priser - inkl. 25 % moms:

Servicebesøg med reparation / udbedring af fejl Kr. 995,00

Inkl. grundbeløb og 6 lønenheder (36 min. arbejde). Ekskl. reservedele

Ekstra arbejdstid pr. påbegyndt periode à 12 minutter Kr. 160,00

( 2 lønenheder)

Undersøgelsesgebyr - servicebesøg uden reparation Kr. 755,00

Inkl. arbejdstid til fejlfinding og prisoverslag

Forgæves aflagt servicebesøg: Kr. 275,00

Hvis tekniker kommer forgæves inden for aftalt tidsperiode

Arbejdsløn, pr. time Kr. 800,00

1 time = 10 lønenheder. Mindste fakturering er 6 lønenheder pr. besøg

Faktureringsgebyr Kr. 62,50

Undersøgelsesgebyr små-el produkter på værksted Kr. 270,00

Reparationer under reklamationsretten på produktet

Reklamationsperiode:

Reklamationsretten gælder i 2 år fra købsdato, jf. Købelovens bestemmelser.

Reklamationsrettens omfang:

Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i købers private husholdning her i landet. Købsdatoen skal kunne dokumenteres.

Reklamationsretten omfatter ikke:

Fejl eller skader opstået ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettet samt ved reparationer udført af andre end de af Bosch Hvidevareservice anviste reparatører, og i det hele taget fejl eller skader, som leverandøren kan godtgøre, skyldes andre udefra kommende årsager end fabrikations- og materialefejl.

OBS !

Inden du tilkalder service, skal du selv kontrollere de fejlmuligheder, du selv kan afhjælpe, og som fremgår af brugsanvisningen. Hvis dit krav om afhjælpning er uberettiget - f.eks. hvis produktets svigt skyldes en sprunget sikring eller en fejlbetjening, eller hvis der i det hele taget ikke kan konstateres nogen fejl på produktet ved vores servicebesøg - skal du selv betale omkostningen til servicebesøget, jf. vore priser ovenfor.

Aftalte besøgstidspunkter

Alle besøgstidspunkter er at betragte som vejledende, og der tages forbehold for ændring af disse tidspunkter som følge af forsinkelser, manglende reservedele, trafik, sygdom og andet fravær hos serviceteknikeren m.v.

Reparationssted

Reparation af store hvidevareprodukter foretages på installationsadressen.

Transportskader

Hvis produktet har fået en transportskade under en transport, som du ikke selv har forestået, skal du omgående rette henvendelse til den forhandler, hvor du har købt produktet, da sagen i sådanne tilfælde skal anmeldes af forhandleren til vores salgsafdeling - og ikke direkte til serviceafdelingen.

Betalingsbetingelser

Betalingsfrist for udført reparation i henhold til udstedt faktura er 30 dage netto.

Reklamation

Reklamation på udført arbejde skal ske til Siemens Hvidevareservice hurtigst muligt.