BSH Hvidevarer A/S - kampagebetingelser for Siemens i-Dos cash back

1. KAMPAGNENS ophavsmand
Ansvarlig for aktuel kampagne er BSH Hvidevarer A/S, BSH Group er indehaver af varemærkelicens fra Siemens AG, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, +45 4489 8080.

2. OM KAMPAGNEN
2.1. Deltagere
2.1.1 Alle deltagere skal være fyldt 18 år. Distributører, forhandlere og personalekøb via BSH omfattes ikke af kampagnen og kan ikke deltage på sine kunders vegne.
2.1.2 Ved udnyttelse af denne kampagne forventes det, at deltagerne har accepteret disse betingelser.
2.2. Kampagneprodukter, geografisk omfang og perioder
2.2.1 Denne kampagne er kun tilgængelig ved køb hos Elgiganten af Siemens vaskemaskiner med i-Dos med modelnummer WM14T69EDN, WMH6W649DN, WMH6Y899DN (”Kampagneprodukterne”).
2.2.2 Kampagnen gælder for køb af Kampagneprodukterne mellem den 1/10 og 29/10 2017 (”Kampagneperioden”).
2.2.3 Alle kampagneprodukter skal købes hos Elkøp i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

2.2.4 Deltagerne kan kun få tilbagebetaling udbetalt på en Siemens vaskemaskine. Hertil kommer også, at en og samme privatperson eller virksomhed kun kan udnytte tilbuddet maks. en gang.
2.3 Indhold
2.3.1 Når deltageren registrerer sig og sit køb en en ny Siemens vaskemaskine med i-Dos med et af ovenstående varenumre på My Siemens Home, www.siemens-home.bsh-group.com/dk/mysiemenshome får deltageren 500, - kr./vaskemaskine af BSH. Vi opfordrer deltagerne til at læse disse betingelser og instruktioner for at få mere konkret information om, hvordan de skal gå til værks. Deltageren er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte BSH, hvis der skulle være spørgsmål om det aktuelle tilbud.
2.3.2 Denne kampagne er ikke tilgængelig i kombination med andre tilbagebetalingskampagner hos BSH eller hos Elkøp.
2.4.4 Kampagneprodukter, der returneres (og som ikke er defekte) til Elkøp, omfattes ikke af kampagnen, og deltagere, der forsøger at udnytte tilbuddet ved hjælp af disse produkter, får ikke udbetalt kampagnebeløbet. Hvis BSH får kendskab til sådant bedrageri, har BSH mulighed for at træffe passende foranstaltninger mod de involverede i sagen.

3. Sådan deltager man
3.1 For at deltage i kampagnen skal deltageren købe et kampagneprodukt i kampagneperioden, og foretage en registrering online i henhold til instruktionerne nedenfor mellem den 1/10 og 30/11 2017.
3.2 Gennemgå næste trin for at gøre brug af tilbuddet:
(I) Deltageren skal registrere sig og sin indkøbte Siemens vaskemaskine med i-Dos på My Siemens Home, www.siemens-home.bsh-group.com/dk/mysiemenshome.
(II) Deltageren skal logge ind på My Siemens Home, og klikke på linket til tilbagebetalingsformularen. Formularen håndteres af vores partner, Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, der administrerer registrering og udbetaling af tilbagebetalingsbeløbet i denne kampagne.
(III) Via Interpay Sales Promotions-formularen skal deltageren registrere sig og sin Siemens vaskemaskine med i-Dos. Deltageren angiver det gyldige produkts E-, FD-, og Z- nummer. Disse numre finder deltageren på indvendigt på vaskemaskinens luge. Deltageren bliver også bedt om at angive sine udbetalings-/bankoplysninger. Deltageren skal ligeledes scanne, uploade eller vedlægge en kopi af dennes kvittering eller ordrebekræftelsen af deltagerens køb (inklusive moms).
(IIII) Når det er gjort, får deltageren en e-mail med en bekræftelse på, at dennes registrering er modtaget. Hvis deltageren ikke har modtaget en bekræftelse via e-mail inden for 24 timer efter dennes registrering, kan deltageren kontakte Interpay Sales Promotions på e-mail, siemens@promotion-support.com.
3.3 Når deltagerens registrering er modtaget og godkendt, sørger Interpay Sales Promotions for en direkte BACS-overførsel på 500,- DKK til deltagerens bankkonto.
3.4 Interpay Sales Promotions vil tilstræbe at foretage BACS-overførslen inden for 28 dage fra modtagelsen af en komplet og gyldig anmeldelse.
3.6 Interpay Sales Promotions håndterer ingen registreringer, der modtages efter kampagneperiodens slutdato, eller som Interpay Sales Promotions efter eget valg vurderer til at være ufuldstændige eller ulæselige.

4. ANSVARSFRASKRIVELSE
4.1. BSH og Interpay Sales Promotions forbeholder sig ret til at gennemgå registreringer med det formål at kontrollere, at disse betingelser respekteres, og til at forlange mere information og relevante dokumenter. BSH og Interpay Sales Promotions forbeholder sig ret til at udelukke registreringer og/eller deltagere, hvis der mistanke om, at kampagnen på nogen måde misbruges.

5. Håndtering af personoplysninger
5.1BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup er registreret i Danmark under CVR-nummer DK 20 17 31 73 og ansvarlig for personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, og bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, som deltageren opgiver i forbindelse med udnyttelse af denne kampagne. Alle personlige oplysninger bliver udelukkende behandlet af BSH og Interpay Sales Promotions i forbindelse med håndtering af denne kampagne, inklusive udlevering af oplysninger til tredjepart, som er udpeget til at administrere kampagnen. BSH kan være forpligtet til at udlevere deltagernes personoplysninger, hvis BSH er forpligtet ifølge lovgivningen eller en beslutning fra domstol.
5.2 Deltageren kan når som helst tilbagekalde sit samtykke, hvilket medfører at yderligere personoplysninger om deltageren derefter ikke må samles ind eller på anden måde behandles. Anmodning om sletning i registreret skal ske skriftligt på følgende adresse: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup.
5.3 Deltageren har ret til gratis, efter ansøgning, stilet til os, at få information om hvilke personlige oplysninger om deltageren, der behandles af BSH, og hvordan vi behandler disse. Deltageren er også berettiget til at anmode om, at de oplysninger, som vi behandler om deltageren, bliver rettet, hvis de er fejlagtige og skal opdateres.
5.4 Når deltageren udleverer sine personoplysninger til BSH i henhold til ovenstående, accepterer deltageren dermed, at en sådan udlevering af dine personoplysninger må finde sted.

6. LOVGIVNING OG JURISDIKTION
I den udstrækning loven tillader skal disse og eventuelle tvister, som opstår på grund af eller i forbindelse med dem og denne kampagne, være underlagt og tolkes af den svenske lovgivning, og henhøre under den ikke-eksklusive jurisdiktion, der tilhører domstolene i Danmark. Som forbruger har deltageren eventuelt ret til at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger på deltagernes eget sprog og ved deltagernes lokale domstole. Deltageren kan få information om, hvad deltagernes rettigheder er fra den lokale organisation for forbrugerrådgivning. Deltagerens lovpligtige rettigheder begrænses ikke af disse betingelser.