Du kan udfordre os i 100 dage. Er du ikke tilfreds, får du dine penge tilbage!

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor tilbyder vi et unikt kundetilfredshedstilbud, som giver dig tid til at sætte din nye Siemens støvsuger på prøve. Du får hele 100 dages returret på alle Siemens støvsugere. Hvis din Siemens støvsuger ikke lever op til dine forventninger, får du pengene tilbage. Returomkostningerne på kr. 100 pr. produkt modregnes i købsprisen ved tilbagebetaling. Du skal blot registrere dig selv og din støvsuger på My Siemens Home inden to uger efter købet eller leveringen og returnere produkterne inden 100 dage. Læs mere om tilbuddet og vilkår. Har du behov for hjælp med dette, eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på +45 4489 8525 eller på mail careline-dk@bshg.com.