Õigusalane teave

Küpsised

1. Käesolev võrgulehekülg sisaldab nn “küpsiseid”.

2. Küpsis on kasutaja arvutisse salvestatav väike tekstifail, mis võimaldab võrguleheküljel varasema külastaja järgmisel külastuskorral ära tunda. Tekstifail sisaldab teavet ja selle eesmärgiks on võrgulehekülje kasutamist hõlbustada. Küpsise abil ei saa kasutaja isikut tuvastada, see tuvastab ainult võrgulehekülje külastamiseks kasutatud arvutisse paigaldatud veebilehitseja. Küpsis ei sisalda viirusi.

3. Küpsiseid on kaht tüüpi. Üks neist salvestab faili kasutaja arvutisse pikemaks ajaks. Seda kasutatakse nt funktsioonide puhul, mis teatavad pärast viimast külastust võrguleheküljel toimunud uuendustest. Teine küpsisetüüp on nn sessiooniküpsised. Sessiooniküpsised salvestatakse arvuti mällu ajaks, mil kasutaja viibib võrguleheküljel. Sessiooniküpsised kustutatakse, kui kasutaja oma veebilehitseja sulgeb.

4. BSH võrguleheküljel kasutatakse ainult sessiooniküpsiseid, mis võimaldavad keeleversiooni tuvastamist, toodete esitlemise hõlbustamist ja pildiarhiivi otsingutulemuste esitamist. Pildiarhiivi kasutamise eeltingimuseks on sessiooniküpsiste kasutamise lubamine. Info meie poolt kasutatavate küpsiste kohta.

5. Kui te ei soovi küpsiste kasutamist lubada, võite oma veebilehitseja turvaseadeid vastavalt muuta. Pärast seda ei ole teatud siemens-home.ee osad siiski kasutatavad või ei toimi korrektselt. Küpsiste seadete muutmine.

Isikuandmete käsitsemine

1. Kõiki võrgulehekülje kaudu ettevõttele BSH esitatud isikuandmeid käsitsetakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele. BSH töötleb isikuandmeid võrgulehekülje ja kliendisuhte haldamiseks ja lepingute sõlmimiseks või muude teie soovitud toimingute tegemiseks. Oma isikuandmete esitamisega nõustute, et BSH neid isikuandmeid kasutab. Isikuandmed salvestatakse lühikeseks ajaks pärast tellimuse esitamist, et võimaldada soovitud toote või teenuse tarnimist. Pärast teenuse osutamist kustutatakse andmed BSH registrist. BSH ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie loata.

2. BSH Home Appliances AB Eesti filiaal, c/o Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus, vastutab käideldavate isikuandmete eest. Kui soovite teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid BSH käitleb, võite esitada kirjaliku päringu ülaltoodud aadressil. Kui BSH käitleb teie isikuandmeid vastuolus isikuandmete kaitse seadusega, on teil õigus nõuda selliste andmete korrigeerimist, blokeerimist või kustutamist.

3. BSH võib avaldada teie isikuandmeid juhul, kui selline kohustus tuleneb seadusest või kohtuotsusest. Isikuandmete esitamisega BSH vastavalt ülaltoodule nõustute sellise isikuandmete avaldamisega.

Muudatused

BSH jätab endale õiguse teha ühepoolselt ja ükskõik millal käesolevas õigusteabes muudatusi või täiendusi või eemaldada see täielikult või osaliselt. Kehtivate tingimustega kursisoleku eest vastutate teie ise.

Võrgulehekülje kasutustingimused

Kodulehel avaldatav teave on avaldamise ajal korrektne võimaluste piires. BSH ei anna mingeid lubadusi ega garantiisid siinse teabe, toodud viidete või muude kodulehelt saadud andmete õigsuse osas. BSH ei vastuta samuti käesoleva kodulehe sisus esineda võivate vigade või puudulike andmete eest. Kogu siinne teave esitatakse ja on mõeldud kasutamiseks teadmisega, et BSH ei ole kohustatud vastutama mis tahes kahjumite, kahjutasunõuete, kahju või kulude eest, mis on tingitud täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt selle teabe kasutamisest või selle teabe või seda esitava isiku usaldamisest.

BSH jätab endale õiguse teha teabes ükskõik millal muudatusi või parandusi sellest ette teatamata. Kodulehe töös võib esineda katkestusi seoses hooldustöödega jms. BSH ei vastuta kodulehe töös esineda võivate häirete, katkestuste või muude probleemide eest.

Autoriõigus

Selle kodulehe sisu kuulub BSH-le ja on seadusega kaitstud. Siinse teabe taastootmine, ülekandmine, paljundamine, levitamine või salvestamine ilma BSH nõusolekuta on keelatud, kui ei ole sätestatud teisiti.

Copyright © 2016, BSH Home Appliances AB Eesti filiaal. BSH group on Siemens AG kaubamärgi litsentsiaat.

Kontakt

BSH Home Appliances AB Eesti filiaal

Lõõtsa tn 8a

11415 Tallinn

Harju maakond

Eesti

BSH group on Siemens AG kaubamärgi litsentsiaat

ORG NR: 11458819

VAT: EE101202273