Το Home Connect είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Home Connect GmbH.
Το Home Connect είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Home Connect, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του Home Connect:
www.home-connect.gr.

Σημείωση

Οι εκδόσεις της Εφαρμογής Home Connect για iOS και Android μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τις λειτουργίες τους και τις κατηγορίες προϊόντων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ελέγξτε τα στοιχεία της εφαρμογής στο App Store.