Εστίες iQ300

Αριθμός μοντέλων
6 Προϊόντα

Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας στους 70 °C

Διατηρεί όλα τα πιάτα ζεστά στους 70 °C.