Κεραμικές

Περισσότερος χρόνος για απόλαυση. Με τις κεραμικές εστίες.

Γρήγορο ζέσταμα, ακριβής έλεγχος – Με τις κεραμικές εστίες Siemens, το μαγείρεμα γίνεται διασκεδαστικό.

Αριθμός μοντέλων
7 Μοντέλα

Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας στους 70 °C

Διατηρεί όλα τα πιάτα ζεστά στους 70 °C.