Υδραυλικοί ταχυθερμοσίφωνες

Αριθμός μοντέλων
2 Μοντέλα

Πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Η ασφάλεια της συσκευής έχει πιστοποιηθεί από το ανεξάρτητο Ινστιτούτο

δοκιμών VDE.