Πληροφορίες

Εταιρεία

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕ

17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20

14564, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 4277800

Fax: 210 4277837

Εμπορικό μητρώο

APMAE: 916/01AT/B/86/405/02

Επικοινωνία

17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20, 14564, Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 4277800