תנאי מכירה ואספקה

תנאי מכירה ואספקה

זו תבנית לדוגמה עבור תוכן מקומי. יש להתאים את כל הטקסטים באופן מקומי.

זו תבנית לדוגמה עבור תוכן מקומי. יש להתאים את כל הטקסטים באופן מקומי.

זו תבנית לדוגמה עבור תוכן מקומי. יש להתאים את כל הטקסטים באופן מקומי.

1. כללי

2. מסירה

3. מחירים/משלוח

4. תנאי תשלום - שמירת בעלות

5. תלונות/הודעות עם פגמים

6. אחריות

7. חבות אחרת

8. תוכנית קידום ללקוחות

9. תחום שיפוט