null

השחמה עדינה. עם הטוסטרים של Siemens.

הטוסט המושלם צריך להיות פריך באמצע ושחום באופן אחיד. לטוסטרים של Siemens יש פונקציות חדשניות שמבטיחות קלייה אחידה מהפרוסה הראשונה ועד לאחרונה.

מספר הדגמים
0 דגמים