קירור והקפאה

יותר הנאה. בכל המפלסים.

עם המקררים של סימנס המזון נשאר טרי עד פי שלושה יותר זמן וניתן לשמור אותו בגמישות ובבירור.

מספר הדגמים
0 דגמים