Plītis

Modeļu skaits
3 ierīces

karstais gaiss

Pateicoties optimālam karstā gaisa sadalījumam, tiek panākti izcili cepšanas rezultāti, izmantojot līdz 2 cepšanas paplātēm.