BSH Husholdningsapparater AS – Kampanjevilkår for Siemens Espresso EQ3 premierabatt

1. KAMPANJENS OPPHAVSMANN:
BSH Husholdningsapparater AS. BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver. Adresse: Grensesvingen 9, 0661 Oslo, Tel: 22 66 06 00

2.1. Deltagere
2.1.1 Alle deltagere må være over 18 år.Distributører og forhandlere og ansatte på BSH Husholdningsapparater AS omfattes ikke av kampanjen og får ikke delta på sine kunders vegne.

2.1.2 Alle deltagere anses å ha gitt sitt samtykke til å være bundet av disse vilkårene.

2.2. Kampanjeprodukter, geografisk utstrekning og tidsperioder

2.2.1 Denne kampanjen er bare tilgjengelig ved kjøp av Siemens Espressomaskin EQ3 med artikkelnummer TI303203RW, TI313219RW og TI305206RW.I denne kampanjen kan BSH Husholdningsapparater AS inkludere nye modeller for de produkter som angis i denne paragrafen når de slippes under kampanjen. Sluttdato for kampanjen for de nylig fremstilte produktene kommer til å bli som fastsatt i klausul 2.2.2 i disse vilkårene.

2.2.2 Kvalifiseringstid for kjøp av kampanjeprodukter er mellom 1. mai 2017 og 30. juni 2017 («kampanjeperiode»).

2.2.3 Alle kampanjeprodukter må kjøpes fra forhandlere i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller fra en Internett-butikk med et domene eller en registrert adresse i noen av ovenstående land («kampanjeområdet»).

2.2.4 Premiebeløpet/återbetalningsbeloppet i denne kampanjen er 800 NOK / Siemens Espressomaskin EQ3.

2.3 Deltagere kan bare få ÉN premierabatt utbetalt per Siemens EQ3 espressomaskin.Foretak eller privatpersoner som kjøper flere enn to kampanjeprodukter under kampanjens gyldighetsperiode, får IKKE delta i denne kampanjen.

2.4 Denne kampanjen er ikke tilgjengelig i kombinasjon med andre tilbakebetalingskampanjer.

2.4.1 Alle kampanjeprodukter må være nye og ekte Siemens-produkter. Brukte, reparerte eller rekondisjonerte produkter eller produkter som er kopier eller på en eller annen måte gjør inngrep i BSH- eller Siemens-konsernets immaterialrettigheter, omfattes ikke av denne kampanjen.

2.4.2 Alle kampanjeprodukter må ha blitt levert og distribuert av BSH Husholdningsapparater AS eller foretak innenfor BSH Home Appliances i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. 

2.4.3 Kampanjeprodukter som leveres tilbake (og som ikke er defekte) til selgeren, omfattes ikke av kampanjen, og deltagere som forsøker å utnytte tilbudet ved hjelp av disse produktene, får ikke delta i kampanjen. Hvis BSH Husholdningsapparater AS får kjennskap til slikt bedrageri, har BSH Husholdningsapparater AS mulighet til å iverksette rettslige tiltak overfor innblandede deltagere.

3. Hvordan man deltar
3.1 For å delta i kampanjen må deltageren kjøpe kampanjeprodukter innen kampanjeperioden OG fremme et gyldig krav online mellom  1. mai 2017 og 31. august 2017.

3.2 Du fremmer et krav ved å:
(I) registrer deg og din innkjøpte Siemens Espresso EQ3 på My Siemens Home https://secure.siemens-home.bsh-group.com/no/myaccount/login og
(II)du får da en bekreftelses-e-post dagen etter med lenke til Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, Interpay Sales Promotions,som er vår partner og håndterer registrering og utbetaling av premierabatten til denne kampanjen.
(III) hos Interpay Sales Promotions skal du registrere deg og din innkjøpte Siemens EQ3 espressomaskin. Du angir det gyldige produktets E-, FD-, og Z- nummer. Disse finner du på innsiden av espressomaskinens frontluke. Du registrerer også dine utbetalingsopplysninger.Du skal også skanne, laste opp og legge ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen for Internett-kjøp (inklusive merverdiavgift).
(IIII) Når dette har blitt gjort, får du en e-postmelding med en bekreftelse på at kravet har blitt mottatt. Hvis du ikke fått noen e-postbekreftelse innen 24 timer etter kravet kan du kontakte vår Interpay Sales Promotions på e-post siemens@promotion-support.com..

3.3 Når kravet har blitt tatt imot og bekreftet, kommer Interpay Sales Promotions til å ordne med en direkte BACS-overføring av det aktuelle kampanjebeløpet som angis i klausul 2.2.1, til din bankkonto. Ingen andre avtaler kommer til at bli inngått, og ingen kontanter eller sjekker kommer til å bli tilbudt.

3.4 Interpay Sales Promotions kommer til å strebe etter å utføre BACS-overføringen innen 28 dager fra mottak av et komplett og gyldig krav.

3.5 Hvis du ikke velger en av de valutaene som tilbys i skjemaet, kan Interpay Sales Promotions velge en for deg etter eget skjønn.

3.6 Interpay Sales Promotions håndterer ikke krav som kommer inn etter kampanjeperiodens sluttdato, eller som Interpay Sales Promotions etter eget skjønn vurderer som ufullstendige eller uleselige. Interpay Sales Promotions svarer ikke for forsinkede krav eller krav som ikke har blitt tatt imot.

3.7 Bare én BACS-betaling gjøres per gyldig krav.

3.8 Hvis du er mva-registrert og får en tilbakebetaling, kan det redusere den skattemessige verdien av kjøpet, slik at du kan måtte redusere din inngående merverdiavgift i samsvar med dette.

4. ANSVARSFRASKRIVELSER
4.1. BSH Husholdningsapparater AS og Interpay Sales Promotions kan, så langt loven tillater, ikke holdes ansvarlig for tap, eiendomsskade eller personskade av noe som helst slag, uansett hvordan dette oppstår, som deltageren pådrar seg under denne kampanjen.

4.2. BSH Husholdningsapparater AS og Interpay Sales Promotions forbeholder seg retten til når som helst å annullere, modifisere og/eller endre denne kampanjen uten at dette medfører noe ansvar for BSH Husholdningsapparater AS eller Interpay Sales Promotions, men kommer i så fall til å strebe etter å minimere påvirkningen på deltageren med det formål å unngå unødig frustrasjon.

4.3. BSH Husholdningsapparater AS og Interpay Sales Promotions forbeholder seg retten til å granske krav med det formål å kontrollere at disse vilkårene respekteres og kreve ytterligere informasjon og relevante dokumenter. BSH Husholdningsapparater AS og Interpay Sales Promotions forbeholder seg retten til å utelukke krav og/eller deltagere hvis det er mistanke om at kampanjen blir misbrukt på noen som helst måte.BSH Husholdningsapparater AS og Interpay Sales Promotions’ beslutning om kampanjen er endelig og kan ikke overklages.

5. Håndtering av persondata
5.1 BSH Husholdningsapparater AS, Grensesvingen 9,0661 Oslo er registrert i Norge under organisasjonsnummer 942 381 115 og personopplysningsansvarlig ifølge gjeldende lover og bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger for alle personopplysninger som du oppgir i forbindelse med denne kampanjen. All personlig informasjon kommer til å bli behandlet av BSH og Interpay Sales Promotions bare i forbindelse med håndtering av denne kampanjen inklusive tilveiebringelse av informasjon til tredjepart utpekt til å administrere kampanjen. BSH kan komme til å utlevere dine personopplysninger hvis BSH plikter å gjøre det ifølge lov eller domstolsavgjørelse. Dine opplysninger kan også komme til å bli brukt for markedsføringsformål.

5.2 Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke, noe som medfører at ytterligere personopplysninger om deg deretter ikke kan samles inn eller på annen måte behandles. Opplysninger som allerede har blitt samlet inn, kan imidlertid fortsette å bli behandlet i samsvar med ditt opprinnelige samtykke. Tilbakekalling skjer enklest skriftlig på følgende adresse: BSH Husholdningsapparater AS, Grensesvingen 9, 0661 Oslo

5.3 Du kan en gang én per kalenderår, etter skriftlig undertegnet søknad til oss, få beskjed om hvilke personopplysninger om deg som vi behandler, og hvordan vi behandler disse. Du har også rett til å be om at vi retter i de av dine personopplysninger som vi har behandlet for deg, hvis det er behov for oppdatering.

5.4 Når du utleverer personopplysninger til BSH ifølge ovenstående, samtykker du dermed til at slik utlevering av personopplysninger kan skje.

6. LOV OG KOMPETANSE
Så langt loven tillater, skal disse vilkårene og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dem og denne kampanjen, styres av og tolkes i samsvar med lovene i Sverige og underkastes den ikke-eksklusive kompetanse som tilhører domstolene i Sverige.Som forbruker har du eventuelt rett til å iverksette rettslige tiltak på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Du kan få informasjon om hvilke rettigheter du har fra den lokale organisasjonen for konsumentrådgivning. Dine lovfestede rettigheter begrenses ikke av disse vilkårene.