Utfordre studioLine i 150 dager.

Vi vil leve opp til dine forventninger. Derfor lanserer vi et unikt fornøyd kunde-tilbud som gir deg tid til å sette de nye studioLine-produktene på prøve. Du får hele 150 dagers returrett. Hvis studioLine-produktene ikke lever opp til forventningene, får du pengene tilbake med fradrag for retur kostnad (650 kr per produkt). Alt du trenger å gjøre, er å registrere deg og dine studioLine-produkter i My Siemens Home senest 14 dager etter kjøpet, eller i tilfeller der produktet blir levert senere, 30 dager etter levering. Returnere produktet innen 150 dager.

Vilkår – Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd

Ekslusive fordeler med My Siemens Home.

Prøv studioLine i 150 dager. Du får hele 150 dagers returrett. Om studioLine produktene ikke lever opp til dine forventninger får du pengene tilbake (med avdrag for returkostnaden).

VIP-nummer. Du får et ekslusivt direktenummeret til våre profesjonelle produktrådgivere. Ingen kan ditt Siemensprodukt bedre.

Inspirasjon. Vi gir deg tips og inspirasjon om hvordan du får maksimalt ut av studioLineproduktene.

Eksklusive tilbud. Som medlem i My Siemens Home får du nyhetsbrev med oppskrifter og attraktive tilbud fra SiemenseShop.

Alt på ett sted. I My Siemens Home finner du alt for nettopp dine produkter; håndbøker och vedlikeholdsråd.Raskt og enkelt.

10 % rabatt i eShop. Når du registrerer deg, og dine produkter på My Siemens Home, får du alltid 10 % rabatt i vår eShop. I My Siemens Home finner du alt for dine produkter; håndbøker, reservedeler og rengjøring for dine produkter.

Service 24/7. Du kan bestille servicebesøk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året – online eller på telefon. God service gjør livet lettere.