Grejanje vode

Broj modela
9 aparata

CLICKFIX plus® tehnologija ugradnje.

Ništa ne može biti lakše i brže ugrađeno.

Zaštita od udara/vlage do IP 24D.

Zaštita od raspršivanja vode garantuje laku

instalaciju, čak i u kupatilu.