null

Posebni dodatni pribor od Siemensa.

Kod Siemensa ćete pronaći odgovarajući dodatni pribor za vaše bojlere -
kvalitet napravljen u Nemačkoj.

Broj modela
0 aparata