null

Odgovarajuća temperatura. Za maksimum uživanja.

Poznavaoci vina znaju da vino mora biti odgovarajuće temperature da bi razvilo svoj pun ukus. Vinski hladnjaci i ormari za skladištenje od Siemensa održavaju odgovarajuću temperaturu vina za maksimum uživanja.

Broj modela
0 aparata