Användarvillkor

Cookies

1. Den här hemsidan innehåller så kallade cookies.

2. En cookie är en liten textfil, som sparas i användarens dator så att hemsidan vet att användaren besökt hemsidan tidigare, nästa gång användaren besöker den. Textfilen innehåller information och används för att underlätta besökarens användning av hemsidan. En cookie kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. En cookie innehåller inte virus.

3. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella hemsidan. Den andra typen av cookies, är en s. k. sessionscookie. En sessionscookie lagrastillfälligt i datorns minne under tiden en användare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

4. På www.siemens-home.bsh-group.com/se används sessioncookies, t.ex. för att kunna identifiera språkversioner, spara information om vad du lägger i din varukorg i vår e-shop samt för att underlätta presentationer av produkter. En förutsättning för att du ska kunna använda dig av våra tjänster på hemsidan fullt ut är att du accepterat användande av sessionscookies. Information om de typer av cookies som vi använder

5. Vår hemsida använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark, för att spela in slumpmässigt utvalda besök (endast med anonymiserad IP adress). Detta skapar en logg av musförflyttningar och klick med syfte att visa individuella webbsidebesök och ge hemsidan information om potentiella förbättringsområden. Informationen som samlas in är inte personuppgifter och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Om du inte vill ha Mouseflows loggfil klickar du på följande länk: https://mouseflow.com/opt-out/.

6. Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta medför dock att delar av www.siemens-home.bsh-group.com/se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt. Ändra inställningar för cookies

Personuppgiftspolicy

1. Alla personuppgifter som du lämnar till BSH på hemsidan lagras och behandlas av BSH enligt Personuppgiftslagen ("PUL"). Vi kommer inte att samla någon information om dig på hemsidan (t.ex. ditt namn, din adress eller ditt födelsedatum), om du inte frivilligt lämnar sådan (t.ex. via registrering, om du deltar i en undersökning eller lägger order i e-shoppen).

2. Om du väljer att registrera dig via social sign in (t.ex inloggning via ditt Facebook- eller ditt twitterkonto) kommer registreringsformuläret automatiskt att fyllas i med information som du har valt att göra publik på den sociala media du använder. Du kommer sedan att ges möjlighet att kontrollera och korrigera/komplettera dina uppgifter. Vi kommer inte att hämta någon annan information som kan vara tillgängligt på det sociala mediet (t ex dina intressen, hobbyer eller grupptillhörigheter). Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för personuppgiftspolicyn på tredje parts (t ex Facebooks) hemsida. Du bör ta del av personuppgiftspolicyn på varje relevant hemsida som samlar personlig information.

3. BSH behandlar dina uppgifter i syfte att administrera aktuellt kundförhållande och din användning av hemsidan samt för att genomföra analyser, fullgöra eventuella avtal med dig eller annars vidta åtgärder som du har begärt från oss. Dina personuppgifter kan även komma att användas i marknadsföringssyfte (via email, brev, telefon och sms) såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden. BSH kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part (såsom samarbetspartners) för administration. BSH kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om BSH är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får dock fortsätta att behandlas i enlighet med ditt ursprungligen lämnade samtycke. Återkallelse sker enklast skriftligen på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna.

4. BSH är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig för det fall de är felaktiga och behöver uppdateras.

5. När du lämnar personuppgifter till BSH enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av webbplatsen. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta BSH om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. BSH ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Ändringar

BSH förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av dessa legal notices. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad på gällande villkor.

Villkor för användning av hemsidan

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. BSH påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person. BSH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.

Copyright

Innehållet på denna hemsida tillhör BSH och är skyddat enligt lag. Informationen får ej, förutom där annat anges, reproduceras, överföras, kopieras, distribueras eller lagras utan särskilt tillstånd från BSH.

Copyright © BSH Home Appliances AB 2015. BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG.

Kontakt

Besöksadress:

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel: 08-734 12 00

Org nr.: 556201-4182