Gör mer med mindre

EU:s energimärkning är en bra hjälp när du ska köpa en ny hushållsprodukt. Sedan september 2014 är även dammsugare försedda med EU:s energimärkning. Märkningen visar energieffektivitetsklassen (A–G), rengöringsklassen för matta och hårda golv samt buller- och dammemissionsklass, vilket gör det enkelt att välja den modell som passar dina behov bäst. I och med den nya energimärkningen får nya dammsugare högst ha en effekt på 1 600 watt och från och med den 1 september 2017 sänks gränsen till 900 watt. Det sparar energi och värnar miljön.
Men det innebär också att tillverkarna står inför utmaningen att få ut samma prestanda med en lägre effekt.

Transparent och användbar information – energimärkningen.

Den nya energimärkningen ger dig all viktig information och hjälper dig att välja rätt dammsugare.

1. Energieffektivitetsklass
Lägre energiförbrukning är huvudkriteriet för en bra energieffektivitetsklass. Rengöringsprestanda spelar mindre roll.

2. Genomsnittlig årlig energiförbrukning
Beräknat på ett genomsnittshem med 87 kvm bostadsyta och 50 dammsugningar per år.

3. Mer detaljerad information
De två rengöringsklasserna i nedre delen av etiketten är särskilt viktiga när du väljer dammsugare. Här hittar du även uppgifter om dammemissionsklass, bullernivå osv.

Hur viktigt är låg energiförbrukning för dig?

Den övre delen av märkningen innehåller information om energieffektivitetsklass (A–G) och den genomsnittliga energiförbrukningen. De två rengöringsklasserna i nedre delen av etiketten är särskilt viktiga när du väljer en dammsugare, eftersom energieffektivitetsklass ”A” inte nödvändigtvis betyder att dammsugaren rengör bra.

1. Dammemissionsklass
Visar hur ren utsläppsluften är, mätt i antal partiklar i den luft som kommer ut ur dammsugaren. Detta påverkas av filtertypen och filtrets kvalitet, samt dammsugarens förslutning.

2. Ljudeffektnivå
Anger dammsugarens bullernivå i dB(A). Endast några få decibel kan betyda skillnaden mellan en dammsugare som är mycket bullrig och en som är behagligt tyst.

3. Rengöringsklass för matta
Mäts efter procent damm som tas upp från en standardiserad testmatta. Dammupptagningen beskriver mängden damm som tas upp från mattan med en ny påse i dammsugaren. De bästa dammsugarna i dag når upp till klass C. Högre dammupptagning betyder tillförlitlig djuprengöring av underlaget.

4. Rengöringsklass för hårda golv
Mäts i procent av upptaget damm. Den beskriver hur mycket damm som tas upp ur en dammfylld skarv i en testpanel av trä.

Kundservice

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Behöver du hjälp eller har du några frågor om en Siemensprodukt?

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Till kundservice

Återförsäljare

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Söker du en Siemens-återförsäljare nära dig?

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Testvinnare

VSQ5X1230 med en annan modell. Test av 15 dammsugare, Stiftung Warentest consumer magazine, nr 02/2014

Hitta en återförsäljare