Leveransvillkor

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan beställning sker av reservdelar produkter från BSH Home Appliances AB (”BSH”). Genom att beställa reservdelarprodukter från oss samtycker du till dessa villkor och bestämmelser.

1. Allmänt

Dessa leveransvillkor gäller för leverans av reservdelarprodukter. Leverans sker från BSH:s centrala reservdelslager i Jönköping enligt de villkor som anges i nedanstående text. Leverans av reservdelar produkter är endast möjligt inom Sverige.

Vid försäljning till enskilda konsumenter gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser, liksom Distans- och hemförsäljningslagen.

BSH förbehåller sig rätten att komplettera och ändra dessa leveransvillkor utan särskild anledning och vid varje tidpunkt.

2. Leverans

Beställda reservdelar levereras i dess originalutförande. BSH förbehåller sig rätten till mindre tekniska ändringar som inte påverkar funktionen. Utleverans av beställd reservdel produkt sker som regel samma arbetsdag. Leverans 2-4 arbetsdagar på de delar produkter som finns på reservdelslagret i Jönköping. Beställningsvara levereras inom 7-9 arbetsdagar förutsatt att del finns i Tyskland. En fraktkostnad på 175 SEK inkl. moms tillkommer vid postförskott. Betalning via postförskott innebär att du betalar och hämtar din beställning vid samma tillfälle. Detta sker på något av Postens paketombud (gäller även lantbrevbärare). Om du betalar med kreditkort är fraktkostnaden 50 SEK inkl. moms.

3. Betalningsvillkor

Leverans sker efter betalning med kreditkort eller mot postförskott. Postförskottsavgiften ingår i fraktkostnaden, se ovan under punkt 2.

Ej uthämtat paket

För alla paket som inte löses ut förbehåller sig BSH rätten att debitera dig 200 SEK för BSH:s uppkomna kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad.

5. Transportskada eller defekt reservdel

Transportskadade reservdelar skall, inom 7 arbetsdagar från att du erhållit reservdelenprodukten, anmälas till reservdelsskada@bshg.com med bifogade bilder på yttre och inre emballage samt reservdelsskadan eller per telefon till BSH kundtjänst på 0771-11 22 77. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggranntnoggrant. Tänk på att behålla allt emballage vid transportskada.

6. Ångerrätt och retur

Som enskild konsument har du, när du handlar varor på distans, 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten löper från den dag du tar emot varan. Du har rätt att försiktigt undersöka reservdelenprodukten. Förpackning får inte brytas i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper och funktion.Om du hanterat produkten i större utsträckning än som varit nödvändig för att fastställa dess egenskaper och funktion har BSH rätt att få ersättning för den värdeminskning som detta medfört. Observera att etiketten som sitter på förpackningen måste vara intakt. Ångerrätten gäller inte om du har använt produkten reservdelen. Meddela BSH inom tidsfristen om du vill använda ångerrätten. I samband med detta, erhåller du ett returnummer. Konsumentverket tillhandahåller formulär för ångerrätt som kan användas, www.konsumentverket.se.

Eventuell retur av reservdel produkt skall sedan ske inom 14 dagar från det att du erhållit returnumret. Följesedel/faktura ska bifogas returnerad reservdel och returnummer ska tydligt anges. Skada som uppstår till följd av bristfällig emballering återbetalas ej. Returer får ej återsändas mot postförskott.

Vi rekommenderar att du skickar retur med en försändelse som kan spåras eller i rekommenderad försändelse. Det är viktigt om godset skulle försvinna eller skadas. Du som konsument svarar själv för kostnader i samband med retur av varor.

Återbetalning av returnerad reservdel produkt sker utan onödigt dröjsmål efter att reservdelen är mottagen, kontrollerad och godkänd av BSH:s´s Godsmottagning dock senast 14 dagar efter att returen har mottagits. Vid felbeställd vara sker kreditering med fakturabelopp med avdrag för returfrakt. Vid fellevererad vara sker kreditering av fakturabelopp inkl frakt och en returfraktsedel skickas.

7. Företagsköp

När du handlar genom ett företag eller använder ett företagsnamn på kvittot är det Köplagen som gäller. Observera att elektroniska komponenter ej tas i retur.

8. Ansvar

BSH förutsätter att du äger nödvändig kunskap avseende montering av beställd reservdel. Du ansvarar för att levererad reservdel monteras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

9. Personuppgifter och cookies

BSH ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som Kund lämnar till oss. Uppgifterna används för att kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. BSH använder endast uppgifterna inom koncernen och lämnar ej uppgifter till tredje part, med undantag för Royal Bank of Scotland (RBS) som hanterar överföringen av pengar. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns lagrad om dig. På begäran justerar BSH felaktig information.

BSHs webbplats använder sig av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla webbsidor använder sig av idag. Syftet är att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och ge oss nyttig information om hur vi kan förbättra sidorna för våra användare. I inställningarna till din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies om så önskas.

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan beställning sker av reservdelar produkter från BSH Home Appliances AB (”BSH”). Genom att beställa reservdelar produkter från oss samtycker du till dessa villkor och bestämmelser.