Boka ett servicebesök online

Ange E-numret här.

Produktens E-nummer är nödvändigt för att vi ska kunna ge rätt service och vid behov hitta rätt reservdel.

Du hittar E-numret på typskylten på din hushållsapparat.

info

Eller logga in på My Siemens Home och välj en produkt som redan registrerats.