Hällar

  1. Översikt
  2. Produktklasser
  3. Tips och information

Här finns en lista över tillgängliga produkter.

Till listan över alla produkter

Olika storlekar

Placering

Drift

Du bestämmer.

En perfekt överblick, snabb reaktion och intuitiv betjäning – med Siemens styrning kan du kontrollera dina kokzoner snabbt och säkert.

Typ av värme

Säkerhet

Barnlås

Barnlåset förhindrar att farliga situationer uppstår överhuvudtaget: panelerna kan snabbt och enkelt skyddas från obehörig användning. Barnlåset är integrerad i hällens huvudreglage. Trycker du på den i sex sekunder blockeras alla hällens funktioner. Du låser enkelt upp igen genom att trycka ned och hålla den.

Skyddsgaller

Flyttbara skyddsgaller är ett annat sätt att skydda hällen. Du fäster gallret med sugfötter när du inte använder hällen så att barnen inte kan komma åt kokkärlen eller kontrollpanelen.

Restvärmeindikator

Hällar med restvärmeindikator visar vilka zoner som fortfarande är varma, och hjälper till att undvika brännskador.

Autopilot

Den elektriska autopiloten för gashällar stänger av gastillförseln om lågan släcks.