Novinky a príbehy Siemens

Prečítajte si správy a vyjadrenia alebo sa spojte s oddelením pre styk s médiami spoločnosti Siemens.

Zaujímavé a informatívne: novinky o domácich spotrebičoch od spoločnosti Siemens.

Navštívte newsroom.

Kontaktujte oddelenie mediálnych vzťahov pre ďalšie materiály a informácie.

Nájdite Váš kontakt