Zásady ochrany údajov

platné v spoločnosti © BSH domácí spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava

1. Všeobecné

Spoločnosť © BSH domácí spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava vám ďakuje za návštevu webovej lokality, ako aj o záujem, ktorý ste prejavili o ňu a jej výrobky.

2. Ochrana osobných údajov/Ochrana súkromia

Zabezpečenie údajov a ochranu súkromia pokladáme za veľmi dôležité. Preto podnikáme v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a súkromia. Ako je uvedené ďalej v texte, budeme vás informovať o tom, aký druh údajov zhromažďujeme, ako s nimi pracujeme a s kým tieto informácie prípadne zdieľame.

3. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Na našej webovej lokalite nebudeme zhromažďovať žiadne vaše osobné údaje (napr. meno, adresu, dátum narodenia), okrem prípadov, keď sa dobrovoľne rozhodnete, že nám ich poskytnete (napr. v rámci registrácie, prieskumu alebo objednávky).

V záujme rozpoznania stránok, ktoré ste v minulosti navštívili, a uspokojenia vašich záujmov pri návšteve našej webovej lokality môžeme uchovávať údaje o pripojení, o internetovom prehliadači, ktorý používate, navštívených stránkach atď. V určitých prípadoch môžeme takisto uchovávať súbory cookie alebo využívať tzv. aktívne komponenty (napr. program JAVA Scripts). Tieto informácie nie je možné spojiť s konkrétnou osobou a používajú sa len na štatistické účely. Ak si neželáte prijímať súbory cookie, máte možnosť zmeniť toto nastavenie v prehliadači. Upozorňujeme vás, že v prípade zmeny uvedeného nastavenia nebudete mať k dispozícii určité funkcie.

4. Spresnenie účelu

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa používajú výlučne na nasledujúce účely:
- otázky, ktoré ste nám zaslali (napr. informácie o produktoch, osvedčenie obchodníka);
- objednávky, ktoré boli zadané na našom portáli;
- prieskumy (napr. spokojnosti zákazníkov);
- žiadosti.

5. Využitie a prenos

V záujme udržania kontaktov so zákazníkmi a dodávateľmi môže byť potrebné uchovávať, spracovávať a poskytovať osobné údaje:
- našim dodávateľom na celom svete;
- tretím stranám, ktoré pre nás pracujú

s cieľom čo najrýchlejšie pochopiť vaše potreby a zareagovať na ne, napríklad:
- odpovedať na otázky týkajúce sa produktov alebo ponuky,

- odoslať objednané produkty,
- informovať vás o špeciálnych ponukách,
- uskutočniť prieskumy.

6. Opatrenia týkajúce sa zabezpečenia

Spoločnosť © BSH domácí spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava prijme všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú nutné na ochranu osobných údajov pred
- nevhodným alebo nezákonným odstránením,
- neoprávneným pozmenením alebo prenosom,
- neoprávneným zverejnením alebo
- stratou.

7. Prepojenia na ďalšie webové lokality

Webová lokalita spoločnosti © BSH domácí spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava môže obsahovať prepojenia na ďalšie webové lokality, spoločnosť © BSH domácí spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava však nezodpovedá za postupy pri ochrane osobných údajov na týchto lokalitách, ani za ich obsah.

8. Kontakty

Ak máte nejaké pripomienky, návrhy, otázky či sťažnosti, neváhajte a zatelefonujte alebo pošlite e-mail niektorej z kontaktných osôb uvedených v údajoch o webovej lokalite.

9. Vývoj zásad ochrany osobných údajov

Keďže ponuky na internete sa neustále vyvíjajú, menia sa aj zásady ochrany osobných údajov. Na tejto stránke budeme pravidelne uvádzať zmeny našich zásad ochrany osobných údajov. Nezabudnite sa pravidelne informovať o aktuálnych zmenách.

Poverená osoba:
Ing. Miloš Petřík

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Brand Manager - online
CZ/SM-MAC (CZ/SM-MAC)

Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
Tel.: +420 251 095 523
milos.petrik@bshg.com