Právne ustanovenia

© Copyright Všetky práva vyhradené.

Všetky údaje a informácie zverejnené na týchto webových stránkach sú chránené podľa autorského zákona č. 618/2003 Zb., v znení neskorších predpisov, a to v plnom rozsahu ako zákonom chránené autorské diela. Ochrana sa vzťahuje na všetky údaje a informácie, ako v grafickej, tak aj v textovej, či inej podobe. Obsah týchto stránok nesmie byť bez písomného súhlasu kopírovaný, šírený, sprístupnený tretím osobám, ani inak využívaný ku komerčným účelom.

Ochranné známky a licencie

Ak nie je ustanovené inak, sú všetky ochranné známky použité na týchto stránkach chránené. To platí predovšetkým pre ochranné známky BOSCH, Siemens, Gaggenau, firemné logá a emblémy. Všetky zobrazené značky sú duševným vlastníctvom spoločnosti BSH domáci spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, príp. osôb s ňou spojených.

Zverejnením údajov chránených ako duševné vlastníctvo prostredníctvom týchto stránok nedochádza k udeleniu licencie k používaniu obsahu tretím osobám.

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek tomu, že je obsah týchto webových stránok dôkladne vyberaný a kontrolovaný, neručíme za presnosť a bezchybnosť poskytovaných informácií. Zodpovednosť za škodu, vzniknutú priamo či nepriamo použitím uvedených informácií, je vylúčená.