Varné dosky

Tu môžete nájsť zoznam všetkých dostupných spotrebičov.

K zoznamu všetkých spotrebičov

  1. Prehľad
  2. Triedy produktov
  3. Tipy a informácie

Rôzne veľkosti

Umiestnenie

Prevádzka

Riadite to Vy

Výborný prehľad, rýchle reakcie a intuitívne ovládanie - s kontrolou od spoločnosti Siemens dokážete ovládať oblasti varenia jednoducho a bezpečne.

Spôsob ohrevu

Bezpečnosť

Detská bezpečnostná poistka

Detská bezpečnostná poistka predchádza vznikajúcim nebezpečným situáciám: ovládacie panely sú chránené pred neželaným prístupom rýchlo a jednoducho. Detská bezpečnostná poistka je integrovaná v hlavnom vypínači varnej dosky. Stlačením po dobu šiestich sekúnd zablokuje všetky funkcie varnej dosky. Zablokovanie môže byť odstránené opätovným stlačením a držaním tlačidla.

Ukazovateľ zvyškového tepla

Varné dosky s ukazovateľom zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné oblasti sú stále teplé a tak Vás chránia proti popáleniu.

Bezpečnostný ovládač

Elektronický bezpečnostný ovládač pre plynové varné dosky vypne prívod plynu, pokiaľ vyšľahne plameň.