Dôležité bezpečnostné upozornenie

Žiadame majiteľov voľne stojacich plynových sporákov vyrobených v období rokov 2006 - 2011, aby okamžite prijali opatrenia.

MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU vo voľne stojacích plynových sporákoch.

Týka sa to obmedzeného množstva voľne stojacích plynových sporákov vyrobených v období rokov 2006 - 2011. Dôvodom je potenciálne poškodenie armatúry na prívode plynu. Za určitých okolností môže dôjsť k úniku plynu a vo veľmi zriedkavých prípadoch aj k nebezpečenstvu výbuchu. Každému majiteľovi ohrozeného spotrebiča ponúkame bezplatnú výmenu prívodnej armatúry certifikovaným servisným technikom. Výmena sa vykoná doma u majiteľa a úplne daný problém vyrieši.

Kliknutím sem zistíte, či sa problém týka aj vášho voľne stojacího plynového sporáka.