Офіційні правила рекламно-маркетингової акції «Купуйте холодильник Siemens та отримайте сертифікат номіналом 500 грн на покупку продуктів в NOVUS у подарунок»

1. ОРГАНІЗАТОР (ВИКОНАВЕЦЬ) ТА ЗАМОВНИК АКЦІЇ.

1.1. Організатор (Виконавець) рекламно-маркетингової акції «Купуйте холодильник Siemens та отримайте сертифікат номіналом 500 грн на покупку продуктів в NOVUS у подарунок» - ТОВ «Новус Україна» (юр. адреса: 01001, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 52; поштова адреса: 04065, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 26 , 3 поверх).

1.2. Замовник рекламно-маркетингової акції «Купуйте холодильник Siemens та отримайте сертифікат номіналом 500 грн на покупку продуктів в NOVUS у подарунок» — ТОВ «БСХ Побутова Техніка» (юр. адреса 03124, Київ, Україна, вул. Радищева 10/14, корпус Б).

1.3. Участь в акції є безкоштовною: Замовник та Організатор (Виконавець) акції не отримують винагороду від Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться в період з «15» серпня 2017 року по «15» вересня 2017 року включно (далі — «Акційний період, період Акції»).

2.2. Територія* проведення Акції (надалі – «Територія»): національні мережі магазинів побутової техніки «Фокстрот» у м. Києві та Київській області (Бровари, Бориспіль, Буча, Вишневе), а також магазини мережі NOVUS, що наведені у Додатку №1 до цих Правил.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції (далі — «Учасники») можуть бути громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років,) та виконали правила цієї Акції.

3.2. Учасниками Акції за будь-яких обставин не мають права бути:

а) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники Замовника, Організатора (Виконавця) цієї Акції;

б) чоловік або дружина осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту правил;

в) близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпунктах «а» та «б» цього пункту правил;

г) неповнолітні;

д) недієздатні або обмежено дієздатні фізичні особи;

3.3. Обмеження щодо участі в акції Організатор (Виконавець) Акції може змінити за умови інформування про ці зміни на офіційному веб-сайті www.novus.ua.

4. УМОВИ І МЕХАНІКА АКЦІЇ

4.1. Протягом строку, зазначеного в п 2.1. цих Правил придбати холодильник ТМ Siemens на Території проведення Акції, визначеної в п. 2.2. цих Правил;

4.2. Перейти на сайт Замовника http://www.siemens-home.bsh-group.com/ua/home у розділ Акція «Купуйте холодильник Siemens та отримайте сертифікат номіналом 500 грн на покупку продуктів в NOVUS у подарунок» зареєструватися в акції та надати всю потрібну інформацію, копію фіскального чеку та скановану копію документу, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (ІПН). Сканована копія ІПН має бути якісно, добре освтіленою, текст видно розбірливо;

4.3. Після реєстрації, Учаснику зателефонує на вказаний у анкеті мобільний номер телефону, представник компанії ТОВ «БСХ Побутова Техніка», щоб уточнити адресу та точний час доставки Подарункового Сертифікату (Подарунка). Учасник має пред’явити Подарунковий Сертифікат (Подарунок) на касі в будь-якому магазині NOVUS, що приймає участь в Акції. Умови використання Подарункових Сертифікатів розміщенні на офіційному сайті www.novus.ua.

4.4. Участь в Акції можлива тільки за умови чіткого виконання усіх вимог даних Правил.

5. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – «Акційна продукція»)

5.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є продукція, що імпортована Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, а саме, наступні холодильники ТМ Siemens:

KG36NNW30 KG39NXW306

KG36NNL30U KG39NXW35

KG36NXI35 KG56NLW30N

KG39NAI36 KG57NVI20N

KG39NVL306

6. Обмеження

6.1.Заміна Подарунка будь-яким іншим благом не допускається.

6.2.Якщо Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. якщо контактний мобільний телефон, ПІБ, або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

6.3.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

6.5. Організатор Акції не несе відповідальності за відсутність Акційної продукції в місцях проведення Акції.

6.6. Кількість Подарунків обмежена.

6.7. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Подарунку. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.8. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку, не може передавати своє право отримання таких Подарунків третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

6.9. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник Акції несе самостійно, та такі витрати не компенсуються Організатором Акції або іншими залученими ним третіми особами.

6.10. Організатор Акції не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунку після його одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Подарунку.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на інтернет-сайтах:

http://www.siemens-home.bsh-group.com/ua/home

www.novus.ua

7.2. Розміщення скороченої інформації щодо проведення Акції у місцях продажу, зазначених у пункті 2.2. даних Правил.

7.3. Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 0 800 490 2095 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки на зазначену гарячу лінію безкоштовні з будь-яких номерів на території України. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00.

7.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам Акції, які здобули право на отримання таких подарунків за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на територіях АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу подарунків Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники Акції вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунків виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем Акції.

Додаток №1 до Офіційних правил рекламно-маркетингової акції «Купуйте холодильник Siemens та отримайте сертифікат номіналом 500 грн на покупку продуктів у NOVUS у подарунок»

Адресна програма магазинів мережі NOVUS, що приймають участь в Акції

1 Бориспіль NOVUS м. Бориспіль, вул. Київский шлях 2/6

2 Бровари NOVUS м. Бровари, вул. Київска, 253

3 Буча NOVUS м. Буча, вул. Київо-Мироцька, 104-Д

4 Вишневе NOVUS м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-A

5 Вишневе NOVUS м. Вишневе, вул. Першотравнева, 26

6 Київ NOVUS м. Київ, вул. Кільцева дорога, 12

7 Київ NOVUS м. Київ, Броварський пр-т, 17

8 Київ NOVUS м. Київ, вул. Палладіна, 7-А

9 Київ NOVUS м. Київ, пр-т Оболонський, 1-б, ТЦ «Дрім Таун 1»

10 Київ NOVUS м. Київ, вул. Бажана, 8

11 Київ NOVUS м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-А

12 Київ NOVUS м. Київ, пл. Гостомельська, 1

13 Київ NOVUS м. Київ, пр-т Лобановського Валерія, 4-Д

14 Київ NOVUS м. Київ, вул. Ломоносова, 73-А

15 Київ NOVUS м. Київ, пр-т Броварський, 18-Д

16 Київ NOVUS м. Київ, вул. Воскресенська, 14-А

17 Київ NOVUS м. Київ, вул. Регенераторна, 4-А

18 Київ NOVUS м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4

19 Київ NOVUS м. Київ, вул. Кірпи, 5

20 Київ NOVUS м. Київ, вул. Святошинська, 3

21 Київ NOVUS м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17-А

22 Київ NOVUS м. Київ, вул. Львівська, 17

23 Київ NOVUS м. Київ, вул. Софії Русової 1-А

24 Київ NOVUS м. Київ, вул. Княжий Затон, 4/4

25 Київ NOVUS м. Київ, вул. Декабристів, 3

26 Київ NOVUS м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г

27 Київ NOVUS м. Київ, пр-т Григоренко, 18

28 Київ NOVUS м. Київ, пр-т Дружби народів, 16-А