Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn.

Boek snel en gemakkelijk een afspraak met de Siemens klantendienst

Boek een technieker

Boek een technieker voor Siemens huishoudtoestellen

Siemens Service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten. Van wasmachines tot koffiemachines, de Siemens klantendienst is daar voor u.

De Siemens klantendienst biedt u snelle en professionele hulp, dat het gaat om een herstelling of een onderhoud. Contacteer ons per telefoon of boek rechtstreeks een herstelling online. Druk op 'boek nu een afspraak' om rechtstreeks online een afspraak met een technieker te boeken. Druk op 'tarieven' om meer informatie te krijgen over de hersteltarieven. Bekijk ook de voorwaarden voor meer info met betrekking tot de waarborg van uw toestel. Druk op 'herstelvoorwaarden' voor meer info over de voorwaarden.

Garantievoorwaarden Siemens

De onderstaande bepalingen, die de voorwaarden en de omvang van de prestaties van onze garantie beschrijven, hebben geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper ten aanzien van de consument voortvloeiende uit de verkoopsovereenkomst in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004.

Siemens biedt garantie op haar toestellen volgens onderstaande voorwaarden

1) In overeenstemming met de onderstaande voorwaarden herstelt Siemens kosteloos alle aantoonbare materiaal- en/of productiefouten wanneer Siemens hiervan onmiddellijk na de vaststelling ervan in kennis werd gesteld en binnen de 24 maanden (12 maanden voor professioneel of daarmee gelijkstaand gebruik) na de levering ervan aan de consument. Wanneer het defect verschijnt binnen de 6 maanden na de levering, wordt het geacht een materiaal of productiefout te zijn.

2) De garantie is niet van toepassing op kwetsbare onderdelen (bv. glas, kunststof, rubber of gloeilampen), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de garantie geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Siemens is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of schade veroorzaakt door veranderingen of reparaties door de consument of derden.

3. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

een verkeerde elektrische aansluiting

chemische en elektrochemische inwerking van water

abnormale milieuomstandigheden in het algemeen

indien het toestel gebruikt wordt waarvoor het niet voorzien is

contact met agressieve stoffen.

4) De garantie veronderstelt een kosteloze herstelling, d.w.z. door het toestel te herstellen of door het vervangen van onderdelen naar goeddunken van Siemens. Toestellen die normaliter getransporteerd kunnen worden (bvb. in een personenwagen) en die onder de garantie vallen, dienen afgeleverd te worden bij onze klantendienst op het adres van Siemens. Prestaties in het kader van de garantie kunnen alleen uitgevoerd worden op vertoon van het aankoopbewijs (met aankoop- en/of leveringsdatum). Vervangen onderdelen en omgewisselde toestellen worden eigendom van Siemens.

5) Indien een herstelling economisch onverantwoord blijkt of onmogelijk is, behoudt Siemens zich het recht voor om in de plaats van te herstellen, een gelijkwaardig vervangtoestel aan te bieden.

In het geval van vervanging van het toestel, zal er rekening gehouden worden met het gebruik dat de consument van het toestel heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend op de prijs van het nieuwe toestel en dat percentage bedraagt 1% per maand gebruik.

6) Indien er geen garantie geldt, worden de kosten voor herstelling en andere geleverde prestaties (bv. transport- en controlekosten) tegen de geldende tarieven aan de consument gefactureerd.

7) Uitgevoerde garantieprestaties hebben noch een verlenging van de garantieperiode tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuwe garantieperiode.

8) Uitgebreidere of andere vorderingen – in het bijzonder inzake het herstellen van schade dat buiten het toestel om is ontstaan – zijn uitgesloten van de garantie voor zover de aansprakelijkheid van Siemens niet wettelijk vaststaat.

9) Indien het toestel niet correct werd ingebouwd, zal Siemens de tijd voor het in- en uitbouwen van het toestel factureren aan de consument.

Deze garantie is van toepassing op toestellen aangekocht in België. Indien het toestel aangekocht werd in België, maar in een ander land gebruikt wordt, geldt de garantie van Siemens België op voorwaarde dat Siemens een klantendienst heeft in dat land en indien het toestel technisch geschikt is om in dat land gebruikt te worden. Voor toestellen aangekocht in andere landen dan België, gelden de garantievoorwaarden van Siemens in het land van aankoop. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij de klantendienst van Siemens in het land van aankoop.

Siemens biedt tevens bijkomende diensten aan:

Onze klantendienst staat ook ter beschikking na het verstrijken van de garantie. Bovendien is het mogelijk om bij Siemens een verlengde garantie af te sluiten, die u na de wettelijke garantie van twee jaar nog drie jaar zekerheid biedt.

Siemens Service

Siemens Service

Ontdek eindeloze manieren om alles uit je huishoudtoestel van Siemens te halen via Siemens Service. Het Siemens Online Support Center biedt een groot aantal opties waarmee jij de best mogelijke ondersteuning krijgt.

Innovatie door Siemens huishoudtoestellen

Innovatie

Technologische doorbraken die zo intuïtief zijn dat ze je huis transformeren. Je dagelijks werk wordt eenvoudiger terwijl het een nieuwe levenswijze inspireert. Siemens innovaties: geniet vandaag al van de toekomst. 

Laat je fascineren door onze Siemens Home Stories

Home Stories

Ontdek de fascinatie van stadse woonomgevingen, waar modern en geavanceerd design samenkomt met het traditionele aspect en high-tech. Innovatie en design: een relatie die invloedrijke architecten voortdurend opnieuw interpreteren.