Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn. Instructies hiervoor kunt u hier vinden.

Boek snel en gemakkelijk een afspraak met de Siemens klantendienst

Boek een technieker

Boek een technieker voor Siemens huishoudtoestellen

Siemens Service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten. Van wasmachines tot koffiemachines, de Siemens klantendienst is daar voor u.

De Siemens klantendienst biedt u snelle en professionele hulp, dat het gaat om een herstelling of een onderhoud. Contacteer ons per telefoon of boek rechtstreeks een herstelling online. Druk op 'boek nu een afspraak' om rechtstreeks online een afspraak met een technieker te boeken. Druk op 'tarieven' om meer informatie te krijgen over de hersteltarieven. Bekijk ook de voorwaarden voor meer info met betrekking tot de waarborg van uw toestel. Druk op 'herstelvoorwaarden' voor meer info over de voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor verkoop -reparaties

Deze voorwaarden gelden voor alle reparaties van elektrische huishoudtoestellen, die door BSH Home Appliancesnv (BSH) worden uitgevoerd. Deze voorwaarden gelden niet voor reparaties onder garantie. De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

1. Plaats van uitvoering van reparaties -Transport van de toestellen

a) Draagbare toestellen worden alleen hersteld in de werkplaats van BSH.

b) Stationaire toestellen worden, naar keuze van de klant, ofwel bij de klant ofwel in de werkplaatsvan BSH hersteld.

c) Op vraag van de klant zal BSH het draagbare toestel bij de klant ophalen (en ook terugbrengen) op kosten en voor risico van de klant. De tarieven van BSH staan vermeld op de website:https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/hersteldienst/herstelling-plannen/prijslijst BSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor transportschade, behalve in geval van opzet of een zware fout vanwege BSH.

2. Opstellen van een offerte, controle van het toestel

a) Wanneer een reparatie van een stationair toestel vereist is, zal op vraag van de klant eerst een offerte worden opgesteld. Wanneer de klant geen offerte heeft gevraagd, vindt de reparatie pas plaats na een controle waarbij kan worden vastgesteld dat de reparatie eventueel wordt uitgesteld of geweigerd. In geval van een reparatie van een draagbaar toestel in de werkplaats van BSH, zal altijd eerst een offerte worden opgesteld.

b) De bezoekkosten bij de klant zijn altijd betaalbaar. Wanneer de klant de offerte niet aanvaardt, ontvangt de klant een aankoopbon. Bij aanvaarding van de offerte binnen de geldigheidsperiode, worden de verplaatsingskosten van het eerste bezoek afgetrokken van de prijs van de reparatie en is de aankoopbon niet langer geldig.

c) In geval van een reparatie van een stationair toestel waarbij de kosten voor de reparatie te hoog zijn, zijn de reeds uitgevoerde werken betaalbaar en ontvangt de klant een aankoopbon.

d) De offerte is een maand geldig (na de offertedatum).

e) De aankoopbon is geldig bij aankoop van een nieuw elektrisch huishoudtoestel bij een van onze erkende verkopers en van hetzelfde merk. Het bedrag van de aankoopbon zal worden gestort op de bankrekening van de klant indien hij BSH uiterlijk 6 maanden na de datum op de offerte deze aankoopbon bezorgt samen met een kopie van de factuur van het nieuwe toestel en een kopie van het reparatieverslag.

3. Uitvoering van de reparatie

a) Indien de klant de offerte voor zijn toestel dat in de werkplaats van

BSH staat niet aanvaardt of weigert binnen 14 dagen na verzending van de offerte, ontvangt hij een ingebrekestelling. Indien BSH hierop geen reactie krijgt binnen 2 weken (waarbij de datum van de verzending geldt als bewijs), heeft BSH het recht het toestel te vernietigen.

b) In geval van een reparatie bij de klant, moet in gemeenschappelijk overleg een datum voor het bezoek van de technicus worden vastgelegd. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken datum, betaalt hij een vaste verplaatsingsvergoeding. De verplaatsingsvergoeding staat vermeld op de website: https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/hersteldienst/herstelling-plannen/prijslijst

c) Indien de technicus tijdens de uitvoering van de reparatie onverwachte defecten vaststelt, dient BSH hiervoor een nieuwe of aanvullende offerte op te stellen.

d) Indien tijdens de reparatie blijkt dat de reparatie onzeker of financieel ongunstig voor de klant zou uitvallen wegens omstandigheden die BSH bij de controle van het toestel of bij het opstellen van de offerte onmogelijk kon inschatten, behoudt BSH zich het recht voor om de uitvoering van de reparatie te weigeren. In dat geval geldt artikel 2c.

e) Indien na aanvaarding van de offerte blijkt dat een (of meerdere) onderdelen niet meer beschikbaar zijn, geldt artikel 2c.

f) De vervangen onderdelen worden eigendom van BSH, behalve indien de klant bij zijn bestelling uitdrukkelijk heeft gevraagd om deze onderdelen terug te krijgen. Bij standaard vervangingen of reparaties onder garantie is dit echter onmogelijk.

4. Prijs van de reparatie

a) Een reparatie waarvoor geen offerte werd opgesteld, gebeurt volgens het tarief dat geldig is op de dag waarop de reparatie wordt uitgevoerd. De tarieven van BSH staan vermeld op de website: https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/hersteldienst/herstelling-plannen/prijslijst

b) Voor een reparatie na een offerte gelden de volgende bepalingen:

1° Indien de klant de offerte onmiddellijk of uiterlijk binnen de maand aanvaardt, zal de reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de offerte (uitgezonderd artikel 3c, 3d, 3e).

2° Indien de klant de offerte na deze termijn aanvaardt, zal de reparatie worden uitgevoerd volgens de geldende tarieven op de dag van de reparatie.

3° Indien het toestel tussen het ogenblik dat de offerte werd opgesteld en de uitvoering van de reparatie bij de klant is blijven staan, zal de technicus een nieuwe controle uitvoeren. Indien nodig, bv. indien de technicus een andere fout of nieuwe sporen van slijtage vaststelt, moet hij een nieuwe offerte opstellen of de reparatie weigeren.

5. Betaling

a) De reparaties van BSH zijn onmiddellijk en contant betaalbaar. Facturen dienen te worden betaald aan de maatschappelijke zetel van BSH.

b) Vervallen factuurbedragen zullen, zoals bepaald in artikel 5a van onderhavige voorwaarden, zonder ingebrekestelling en van rechtswege automatisch worden vermeerderd met 15%. Daarnaast is van rechtswege ook een nalatigheidsinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur verschuldigd.

6. Reparatiegarantie

De reparatie wordt gedurende 24 maanden gegarandeerd op onderdelen, werkuren en verplaatsingskosten. De klant kan zich in geen geval op deze garantie beroepen

voor storingen die niets te maken hebben met het voorwerp van de oorspronkelijke reparatie.

7. Bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden en de juridische gevolgen die hiervan het gevolg zijn vallen uitsluitend onder het Belgischevoorwaarden zijn de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement naar keuze van de eiser zoals bepaald in artikel 624 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek.

Innovatie door Siemens huishoudtoestellen

Innovatie

Technologische doorbraken die zo intuïtief zijn dat ze je huis transformeren. Je dagelijks werk wordt eenvoudiger terwijl het een nieuwe levenswijze inspireert. Siemens innovaties: geniet vandaag al van de toekomst. 

Laat je fascineren door onze Siemens Home Stories

Home Stories

Ontdek de fascinatie van stadse woonomgevingen, waar modern en geavanceerd design samenkomt met het traditionele aspect en high-tech. Innovatie en design: een relatie die invloedrijke architecten voortdurend opnieuw interpreteren.

Siemens Service

Siemens Service

Ontdek eindeloze manieren om alles uit je huishoudtoestel van Siemens te halen via Siemens Service. Het Siemens Online Support Center biedt een groot aantal opties waarmee jij de best mogelijke ondersteuning krijgt.