По-добри резултати с по-малко усилия.

При закупуването на нов домакински уред можете да разчитате на етикета на ЕС за енергийна ефективност. От септември 2014 прахосмукачките също носят етикет за енергийна ефективност на ЕС. На етикета ясно са обозначени класът на енергийна ефективност (A-G), класът на почистване на килими и твърди подови настилки и класовете на прахови емисии. Благодарение на тази информация лесно можете да изберете модела, който най-точно съответства на личните ви нужди. След въвеждането на новия етикет за енергийна ефективност новите прахосмукачки не могат да надвишават 1600 вата мощност, а считано от 1 септември 2017 г. не трябва да надвишават 900 вата. Това се прави с цел пестене на енергия и защита на околната среда.
Производителите обаче са изправени пред предизвикателството да постигнат същите резултати с по-малка мощност.

Прозрачност и полезни данни - етикет за енергийна ефективност.

Новият етикет за енергийна ефективност съдържа цялата необходима инфромация за избор на подходящата прахосмукачка.

1. Клас на енергийна ефективност
По-малкият разход на енергия е основният критерий за благоприятна оценка на енергийната ефективност. Качеството на почистване не играе голяма роля тук.

2. Средна годишна консумация на електроенергия
Изчислена за жилище със среден размер 87 кв.м и 50 почиствания с прахосмукачка годишно.

3. По-подробна информация
Двата класа за качество на почистване в долната част на етикета са особено важни при избора на прахосмукачка. В тази част на етикета е посочена информация за нормите на свързани с комфорта показатели като прахови емисии и ниво на шум.

Колко важен за вас е ниският разход на енергия?

В горната част на етикета е посочен класът на енергийна ефективност (A-G) и средният разход на енергия. Двата класа за качество на почистване в долната част на етикета са особено важни при избора на прахосмукачка, защото клас на енергийна ефективност „A“ не винаги означава, че уредът ще дава качествени резултати при почистване.

1. Клас на вторични прахови емисии
Показва до каква степен се пречиства отработеният въздух по броя на частиците, отделяне от уреда във въздуха. Този брой зависи от типа и качеството на филтъра за отработен въздух и уплътненията на прахосмукачката.

2. Ниво на звукова мощност
Показва нивото на шум на прахосмукачката в dB(A). Разликата между прахосмукачка, която е много шумна и прахосмукачка, която е приятно тиха, е само няколко децибела.

3. Клас на качество на почистване на килими
Определя се по процента прах, обран от стандартизиран килим за тестване. Класът за качество на почистване се определя по количеството прах, събран от килима в нова торба на прахосмукачката. Най-добрите прахосмукачки достигат клас C. По-големите количества прах означава по-качествено почистване на повърхността в дълбочина.

4. Клас за почистване на твърди подови настилки
Измерва се в проценти от събраното количество прах. Описва количеството прах, събрано в накрайника от дървен панел за тестване.

Обслужване на клиенти

Победител в теста

VSQ5X1230 с друг модел. Тест на 15 прахосмукачки, списание за потребители „Stiftung Warentest“, брой 02/2014

Трябва ви помощ или имате въпрос във връзка с продукт на Siemens?

Победител в теста

VSQ5X1230 с друг модел. Тест на 15 прахосмукачки, списание за потребители „Stiftung Warentest“, брой 02/2014

Обслужване на клиенти

Търговци

Победител в теста

VSQ5X1230 с друг модел. Тест на 15 прахосмукачки, списание за потребители „Stiftung Warentest“, брой 02/2014

Търсите най-близкия до вас търговец на Siemens?

Победител в теста

VSQ5X1230 с друг модел. Тест на 15 прахосмукачки, списание за потребители „Stiftung Warentest“, брой 02/2014

Намерете търговец