Споделете своя опит

Помогнете на други клиенти да намерят най-подходящия за тях уред. Закупили сте продукт от Siemens и искате да споделите впечатленията си? Тук имате възможност да оцените своя продукт и да споделите опита си с други клиенти. По този начин ще помогнете на Siemens да усъвършенства уредите си, а на други клиенти да направят своя избор, когато не са достатъчно сигурни.

Продуктов номер на опаковката.

Продуктовият номер е записан на опаковката на вашия домакински уред Siemens.

Продуктов номер на табелата с данни

Е номер на Siemens за коментари

Първите символи от E номера преди наклонената черта върху табелата с данни са продуктовият номер.

Продуктов номер върху фактурата на търговеца

Коментар за Siemens - фактура на търговеца

Продуктовият номер е записан върху фактурата на търговеца на Siemens.

Друга възможност е да изберете категория продукти.

Миене на съдове

Приготвяне на кафе

Закуска

Гладене