Prøv studioLine i 150 dage. Du får pengene tilbage, hvis vi ikke lever op til dine forventninger.

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor tilbyder vi et unikt kundetilfredshedstilbud, som giver dig tid til at sætte dine nye studioLine produkter på prøve. Du får hele 150 dages returret. Hvis studioLine-produkterne ikke lever op til dine forventninger, får du pengene tilbage (med fradrag af administrationsomkostninger). Det eneste du skal gøre, er at registrere dig selv og dine produkter på My Siemens Home senest 14 dage efter købet, eller i det tilfælde at leveringen sker på et senere tidspunkt, 30 dage efter aktuel levering. Returnere dem inden for 150 dage.

Vilkår

Eksklusive fordele med My Siemens Home.

Prøv studioLine i 150 dage. Du får hele 150 dages returret. Hvis studioLine produkterne ikke lever op til dine forventninger, får du pengene tilbage (med fradrag af returomkostninger).

VIP-nummer. Du får eksklusivt et direkte nummer til vores professionelle produktrådgivere. Ingen kender dit Siemens produkt bedre.

Inspiration. Vi giver dig tips og inspiration til, hvordan du får det optimale ud af dine studioLine produkter.

Eksklusive tilbud. Som medlem i My Siemens Home får du nyhedsbreve med attraktive tilbud fra vores e-shop og forslag til madopskrifter.

10 % rabat i eShop. Når du registrerer dig og dine produkter i My Siemens Home, får du altid 10 % rabat i vores eShop. I vores eShop findes tilbehør, reservedele og rengøringsmidler til dine produkter. Desuden får du fragtfrie leverancer.

Alt på et sted. I My Siemens Home finder du alt til netop dine produkter f.eks manualer og plejeråd. Hurtigt og nemt.

Service 24/7. Du kan booke et servicebesøg 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året – online eller telefonisk. En god service gør livet nemmere.