Kogesektioner

  1. Oversigt
  2. Produktklasser
  3. Tips og informationer

Her kan du se listen med alle tilgængelige produkter.

Oversigt over alle produkter

Forskellige størrelser

Placering

Betjening

Du bestemmer.

En perfekt oversigt, hurtige responstider og intuitiv betjening – med Siemens betjeningssystemer kan du indstille kogezonerne nemt og sikkert.

Varmetype

Sikkerhed

Børnesikring

Børnesikringen forhindrer at der opstår farlige situationer. Betjeningspanelet kan hurtigt og nemt beskyttes mod uautoriseret adgang. Børnesikringen er integreret i kogesektionens betjeningspanel. Når du aktiverer den i seks sekunder, spærres alle kogesektionens funktioner Den låses op igen ved at trykke på den i ca. 6 sekunder.

Beskyttelsesgitter

Transportable gitre er en anden måde at beskytte kogesektionen på. Du kan fastgøre dem med sugekopper, når du bruger kogesektionen, så børnene ikke kommer til kogegrejet eller betjeningspanelet.

Restvarmeindikator

Kogesektioner med restvarmeindikatorer viser de kogezoner, der stadig er varme, giver større sikkehed mod at brænde sig.

Tændsikring

Den elektroniske tændsikring for kogesektionerne med gas lukker for gastilførslen, hvis flammen skulle slukke.