Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Siemens opvaskemaskinefejlkoder - hvad de betyder

Bladr gennem Siemens opvaskemaskiners fejlkdoer og afhjælp problemet

Viser din opvaskemaskine en fejlkode?

Hvis din opvaskemaskine viser en fejlkode ("E..."), bladrer du gennem listen over Siemens opvaskemaskinefejlkoder for at finde ud af, hvad de betyder og hvilken handling, der er nødvendig.

Opvaskemaskinernes digitale display informerer dig om maskinens status. Opvaskemaskinens fejlkoder indikerer, at der er et problem. Bladr gennem listen over Siemens opvaskemaskinefejlkoder og find ud af, hvilke problemer de refererer til, mulige grunde til problemet, og hvad du skal gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Vær opmærksom på, at opvaskemaskinens fejlkoder kun vises, hvis din opvaskemaskine har et digitalt display. Koderne og de anbefalede handlinger gælder måske ikke for den opvaskemaskine, du har. Hvis det er tilfældet, bedes du læse brugervejledningen til dit produkt.

Vises E01, E02, E03, E04 eller E05 på din opvaskemaskines display?

Din opvaskemaskine viser en fejlkode, der har med fejlbehæftet elektronik at gøre. Dette betyder sandsynligvis, at der er opstået en teknisk fejl, eller at programmet er blevet afbrudt. Din opvaskemaskine skal måske repareres.

Løsning: Før du kontakter Siemens service, bedes du genstarte din opvaskemaskine. Du gør dette ved at slukke for produktet med afbryderkontakten, vente nogle få minutter, og dernæst genstarte det. Hvis opvaskemaskinens fejlkode stadig er der, lukker du for vandtilførslen og afbryder opvaskemaskinen fra strømforsyningen. Det er nemt at bestille et servicebesøg med Siemens service.

Opvaskemaskinefejlkode E06

Opvaskemaskinen har opdaget en fejlbehæftet dørsensor eller fejlbehæftet elektronik. Kontakt Siemens service og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E06".

Siemens opvaskemaskinefejlkode E07

Der er en fejl i opvaskemaskinens tørresystem. Kontakt Siemens service og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E07".

Siemens opvaskemaskinefejlkode E08

Opvaskemaskinen rapporterer, at vandniveauet i skyllevandet er for lavt og at vandniveauet er for lavt.

Tjek hvordan tallerkner osv. står i opvaskemaskinen. Hvis der er skåle eller gryder, der er vendt rundt, og der er samlet vand i dem, kan der være for lidt vand i produktet til skylleprocessen. Det kan også være, at tallerkener osv. i opvaskemaskinen dækker for vandindtagsåbningen, så vandindstrømningen er begrænset.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E09 eller E11

Der er en fejl i opvaskemaskinens varmesystem. Kontakt Siemens service og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode, der vises.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E10

E10 betyder, at der er en fejl i opvaskemaskinens tørresystem. Kontakt Siemens service og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E10".

Siemens opvaskemaskinefejlkode E12

Opvaskemaskinens varmeelement er kalket til eller snavset. Afkalk opvaskemaskinen i henhold til afkalkningsanvisningerne. Mere information om rengøring af din opvaskemaskine er at finde i opvaskemaskinens vejledning.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E14

Produktet har aktiveret vandbeskyttelsessystemet, da der er en fejl i fyldesystemet eller en fejlbehæftet vandforsyning. Din opvaskemaskine har et problem med vand som angivet af Siemens opvaskemaskinefejlkode E14. Kontrollér vandtilløbet og sørg for, at vinkelventilens gennemstrømning og tilløbsslangen ikke er snoede.

Se videoen for yderligere oplysninger.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E15

Opvaskemaskinens signalerer, at der er vand i bundbeholderen. Luk for hanen. Kontakt kundeservice og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E15".

Siemens opvaskemaskinefejlkode E16

Der er registreret en fejl i fyldesystem eller vandtilløbet. Luk for vandhanen.

Kontrollér vandtilløbet (sørg for, at vinkelventilens gennemstrømning og tilløbsslangen ikke er snoede). Hvis problemet opstår hyppigt, har produktet sandsynligvis en fejl. Denne fejl kan kun afhjælpes af en erfaren tekniker. Kontakt Siemens service.

Ring til Siemens service og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E16".

Siemens opvaskemaskinefejlkode E18

Produktet har registreret en fejl i vandtilløbet. Dette kan forårsages af en bøjet tilførselsslange eller en lukket, tilstoppet eller forkalket vandhane. Det er også muligt, at filtret er tilstoppet ved vandtilløbet. Du bedes undersøge vandtilløbet og også se oplysningerne "Opvaskemaskinens vandforsyning". Sørg for, at vandslangen ikke er snoet.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E19

Dette indbefatter normalt en fejl i dispenseren. Kontakt kundeservice og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E19".

Siemens opvaskemaskinefejlkoder E20 eller E21

Produktet rapporterer en fejl emd skyllecyklussen, som kan være forårsaget af en fejl i cirkulationspumpen. Kontakt kundeservice og opgiv den relevante Siemens opvaskemaskinefejlkode.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E22

Opvaskemaskinens filtersystem er snavset eller tilstoppet. Tjek filtersystemet og se bemærkningerne om "Rengøring af opvaskemaskinens filtre"

Siemens opvaskemaskinefejlkode E23

Denne opvaskemaskinefejlkode angiver, at der er en fejl med opvaskemaskinens udledningsvandpumpe. Kontakt kundeservice og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode "E23". Denne fejl kan kun afhjælpes af kundeservice.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E24 eller E25

Opvaskemaskinen tømmer ikke vandet korrekt ud. Mulige årsager: en drænslange er tilstoppet eller snoet, vandlåstilslutningen er lukket, pumpelåget er ikke sat korrekt på, afløbspumpen er blokeret.

Tjek slangerne: Sæt programvælgeren på "Fra". Træk netstikket ud af kontakten. Kontrollér, om afløbsslangen er monteret korrekt uden snoninger. Løsn slangeklemmen på vandlåsen. Fjern forsigtigt afløbsslangen (restvand). Rengør afløbsslangen og vandlåsens styretap. Stik enden af slangen i en spand og vælg programmet 'Drain'. Tilslut afløbsslangen til vandlåsen igen, og kontrollér, om forbindelsen er tæt. Stik enden af slangen i en spand og vælg programmet 'Drain'.

Forsigtig: vandet kan være skoldende varmt!

Tjek pumpen: indstil programvælgeren på "Fra". Træk netstikket ud af kontakten. Fjern filtrene. Fjern pumpens låg. Fjern eventuelle opvaskemiddelrester. Tjek, at pumpehjulet drejer frit. Sæt pumpens låg på igen. Udskift filterenheden.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E26

Der er et problem i vandomløbet forårsaget af en defekt komponent. Kontakt kundeservice og opgiv fejlkoden, da dette problem kun kan afhjælpes af kundeservice.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E27

Opvaskemaskinen angiver en fejl i strømforsyningen eller netspændingen er for lav. Der er ingen problemer med produktet, problemet ligger hos netspændingen. Tjek netspændingen og den elektriske installation. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen.

Siemens opvaskemaskinefejlkode E31

Der er en fejl i opvaskemaskinens tørresystem. Vandet opvarmes ikke under driften. Opvaskemaskinen tørrer ikke. Kontakt kundeservice og opgiv Siemens opvaskemaskinefejlkode, da denne fejl kun kan afhjælpes af kundeservice.

Undersøg vandhane (LED)/vandtilløb

Vandtilførselsfiltrene eller Aqua-Stop-slangen er tilstoppede. Opvaskemaskinens vandgennemstrømning er for langsom. Hanen kan sidde fast eller er kalket til, hvilket forårsager et lavt vandtryk. Der kan også være et knæk på tilførselsslangen/vandslangen. Undersøg vandtilløbet. Rengør filtrene i vandtilførselsslangen. Bemærk: Aqua-Stop-sikkerhedsenheden indeholder en elektrisk ventil. Den må ikke nedsænkes i vand! Vejledning:

1. Luk for hanen.
2. Tag slangen af hanen.
3. Rengør filtrene med en lille børste.
4. I produkter uden et Aqua-Stop fjernes slangen bag på produktet, filtret tages ud med en tang, hvorefter det rengøres.
5. Sæt slangen på igen, og kontrollér den for lækager.

Tjek vandhanens tryk vha. en spand. Der burde løbe 10 liter vand ud af en helt åben hane pr. minut Kontakt din VVS-tekniker, hvis vandtrykket er for lavt. Sørg for, at der ikke er nogen knæk på vandtilførselsslangen.

Sensor registrerer ikke salttabletter

Opvaskemaskinens sensor registrerer ikke salttabletter Anvend en anden for for filtersalt (ikke salttabletter).

Displayet blinker

Døren til din opvaskemaskine er ikke lukket korrekt. Forsøg at lukke døren forsigtigt igen. Hvis du ikke kan det, skal du sikre dig, at der ikke sidder noget i vejen (bestik eller andet) for kurven og forhindrer døren i at lukke.

Indikatoren for genopfyld salt og/eller afspændingsmiddel lyser.

Dette kan være forårsaget af: a) Intet afspændingsmiddel b) Intet salt c) Sensor registrerer ikke salttabletter. Hvis det er tilfældet: a) Fyld afspændingsmiddel på b) Fyld salt på c) Brug en anden type salt

Hvis indikatoren for genopfyld salt eller afspændingsmiddel er slukket eller der er nok salt/afspændingsmiddel i maskinen, bedes du tjekke brugervejledningen i afsnittet om vandblødgøringssystemer/salt eller afspændingsmiddel

Der vises en anden opvaskemaskinefejlkode: E01 - E30

Der er sandsynligvis opstået en teknisk fejl. Hvis det er tilfældet, skal du slukke for produktet på afbryderknappen. Vent nogle få minutter, og genstart det så igen. Hvis problemet vender tilbage, skal du slukke for vandhanen og afbryde produktet fra strømmen.

Ring til kundeservice og opgiv den relevante Siemens opvaskemaskinefejlkode.

Siemens online supportcenter

OSS'er, fejldiagnose med Siemens online-assistent, Siemens opvaskemaskinefejlkoder, sådan gør man-videoer, brugervejledninger

Information om reparationer af Siemens service.

Siemens service er din pålidelige serviceudbyder til alle slags reparationer af dine Siemens-produkter. Siemens serviceteknikere giver dig teknisk ekspertvejledning om reparationer uden for garantien og om reparationer, der er dækket af Siemens' producentgarantier. Du kan bestille et servicebesøg online eller telefonisk 24/7. Siemens service er tilgængelig i hele landet, og der er altid en Siemens-tekniker i nærheden.

Reservedele, tilbehør og plejeprodukter

Find de rigtige reservedele, det rigtige tilbehør samt rengørings- og plejeprodukter til dit Siemens-produkt ved at indtaste modelnummeret (E-nummeret) på dit produkt.