Brug af cookies

På Siemens websted bruger vi cookies, så du f.eks kan lægge varer i indkøbskurven, bestille en tekniker online og give Siemens mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Ignorer denne meddelelse, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, vi bruger, og hvordan du ændrer på dine indstillinger.

 

Opvaske- og afspændingsmiddel

Skinnende resultater med Siemens-opvaskemaskiner

Gør din opvaskemaskine ikke opvasken ordentlig ren?

Er dine opvaskeresultater langt fra perfekte? Tips til, hvordan du sikrer et skinnende rent resultat hver gang, du anvender din Siemens-opvaskemaskine.

Få det meste ud af din Siemens-opvaskemaskine

Forudsætninger for optimale resultater

Få det meste ud af din Siemens-opvaskemaskine fra begyndelsen. Følg tipsene til, hvordan du anvender en Siemens-opvaskemaskine og læs mere om hvordan du opnår perfekte resulater.

Tørrer din opvaskemaskine ikke opvasken ordentligt?

Information om tørreresultater

Rul ned

Opvaskeresultater afhænger af opvaske- og afspændingsmidlet, der anvendes. Brug altid gode mærker for bedste skylle- og tørreresultater. Midler af ukendt mærke rengører muligvis ikke dine tallerkner og bestik ordentligt. Det giver bedre resultater at anvende separate rengøringskomponenter (opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt) i forhold til kombinationstabs uden salt og afspændingsmiddel. De forskellige komponenters interaktion sikrer en glat overflade, så vandet strømmer bedre rundt. Hvis du ikke anvender afspændingsmiddel, vil du normalt ikke kunne opnå optimale tørreresultater.

Salt og vandafhærdningsmiddel

Anvend salt til opvaskemaskiner, hvis dit lokale vand er "hårdt", dvs. indeholder kalk, som forårsager grimme kalkbelægninger. Før første anvendelse skal du teste dit lokale vands hårdhed ved at anvende vandteststrimler. Konsultér den lokale vandhårdhedstabel i vejledningen for at se, om du skal bruge salt, og i så fald, hvor meget. Siemens-opvaskemaskiner er indstillet til anvendelse ved 13 °- 16 ° vandhårdhed. Din vejledning forklarer, hvordan du ændrer disse indstillinger. Nu justerer du opvaskemaskinens eget vandafhærdningssystem. Konsultér vejledningens lokale vandhårdhedstabel for den påkrævede indstilling. Følg anvisningerne for at gemme indstillingerne.

Opvaskesalt

For at vandafhærdningssystemet skal kunne fungere korrekt, har det brug for opvaskesalt. Du fylder op med salt ved at tage skruelåget af dispenseren og fylder denne med vand (kun påkræver, når du bruger opvaskemaskinen første gang). Fyld dispenseren helt op med en tragt. Den er fuld af salt, når der ikke længere løber vand ud. Sæt skruelåget på dispenseren igen og tænd for opvaskemaskinen eller kør et rengøringsprogram, så du sikrer dig, at overskydende salt skylles væk. Du må aldrig fylde saltdispenseren med opvaskemiddel, da dette vil beskadige vandafhærdningssystemet.

Afspændingsmiddel

Du tilsætter afspændingsmiddel for at få pletfrit bestik og klare glas. Åbn dispenseren ved at trykke ned og løfte låget. Hæld forsigtigt afspændingsmiddel op til maksimumlinjen. Luk nu låget, så du hører det klikke på plads. For at forhindre for meget skum i næste skyllecyklus, fjernes spildt afspændingsmiddel med en klud. Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles fra 0 til 6. Den er fra fabrikken indstillet på 5. Ændr kun mængden af afspændingsmiddel, hvis der er striber på glassene (reducér tallet) eller der er vand tilbage på opvasken (øg tallet). Justér vha. betjeningsvejledningen.

Tilsætning af opvaskemiddel

Du kan både bruge tabs, pulver eller flydende maskinopvaskemidler til din opvaskemaskine, men brug aldrig flydende opvaskemiddel til opvask i hånden. Justér altid opvaskemidlets dosis i henhold til, hvor snavset opvasken er. Opvaskemiddeldispenseren vil hjælpe dig med at tilsætte den korrekte mængde opvaskemiddel. Tabs, som “3-i-1”, “4-i-1” eller “5-i-1”, indeholder opvaskemiddel og afspændingsmiddel, salterstatningsstoffer og yderligere komponenter som glasbeskyttelse eller midler til rustfrit stål. Disse kombinationsmidler virker op til en vandhårdhed på 21°dH . Hvis din vandhårdhed er over 21°dH, skal der tilsættes salt og afspændingsmiddel.

Kørsel af første varme cyklus

Hvis du har fulgt tipsene, kan du nu køre en varm cyklus med din tomme opvaskemaskine. Når cyklussen er færdig, burde din opvaskemaskine være klar til den første opvask.

Sådan undgår du, at opvaskemaskinen efterlader belægninger

Sommetider løses problemet nemt med nogle få forebyggende foranstaltninger. Du kan også sikre dig skinnende resultater hver gang ved at undgå almindelige fejl, der fører til ringe resultater. Her finder du omfattende oplysninger om, hvordan du forhindrer opvaskemaskinen i at efterlade madrester eller hvide belægninger på opvaskede tallerkner, kalkbelægninger, tågede glas eller pletter på bestikket.

Årsager til hvide belægninger på opvasken eller på produktet

A. Opvaskemiddeldispenserens låg er blokeret og det kan ikke åbne helt. Tabsen falder ned i den øverste trådkurvs bakke, når låget åbnes, hvor den opløses. For at dette skal kunne virke, må der ikke være nogen genstande af nogen art i den øverste lille bakke, og der må ikke anbringes service i nærheden af bakken. Isæt tabsen på langs og ikke opretstående for at sikre, at opvasken bliver ordentlig ren. Sæt opvasken i opvaskemaskinen i henhold til brugervejledningen.

B. Tabsen opløses ikke i løbet af det valgte hurtige eller korte program. Anvend pulver og ikke tabs til hurtige programmer. "

Kalkmærker på opvasken eller produktet

Tjek, at hårdheden er sat korrekt (ikke højere end 50 ° vandhårdhed). Tjek indstillingen af opvaskemaskinens vandafhærdningssystem. Tjek, hvis der skal genopfyldes med salt, og at låget på saltbeholderen er lukket korrekt.

Opvasken har belægning efter opvask

A. Hvis skyllearmene er snavsede og/eller tilstoppede, vil din Siemens-opvaskemaskine ikke rengøre opvasken. Rengør skyllearmene.

B. Sommetider forbliver der madrester på opvasken efter en opvaskecyklus. En mulig årsag kan være, at opvasken er blevet skyllet af før fyldning i opvaskemaskinen, og at sensorsystemet derfor indstiller en svag programsekvens. Derfor bliver genstridige pletter måske ikke fjernet. Skyl ikke opvasken først, fjern kun synligt mad, og, hvis det er muligt, vælger du Eco50 eller et intensivt program.

Opvasken har madrester siddende efter opvask

A. Skyllearmen kan ikke dreje uhindret rundt, da den blokeres af service. Følg anvisningerne i fyldning af opvaskemaskinen.

B. Servicet er for tæt pakket i kurvene og ikke al service bliver rent under skylleprocessen. Opvaskemaskinen er overfyldt. Dette vil forhindre, at opvasken bliver ordentligt ren. Følg anvisningerne i fyldning af opvaskemaskinen.

C. Høje, smalle beholdere bliver ikke tilstrækkeligt rene i hjørnerne. Du må ikke anbringe smalle beholdere på skrå eller i hjørnerne. Følg fyldningsanvisningerne.

Sådan forhindrer du tågede glas

Du skal altid skylle glas i hånden, før du sætter dem i opvaskemaskinen.

  • Glassene skal være opvaskemaskinesikre.
  • Anvend glas af høj kvalitet.
  • Anvend opvaskemaskinens glasbeskyttelsesprogram.

Godt at vide: Et lille skvæt eddike eller citronsyre i varmt vand rengører tågede glas.

Tips: Hvis der er vanddråber på glassene efter en opvask, skal du tjekke afspændingsmidlets niveau og sørge for, at glassene er sat i opvaskemaskinen, så vandet kan løbe af dem igen. Forkert dosering af opvaskemiddel og en forkert fyldt opvask kan lave streger og gøre glas tågede. For meget afspændingsmiddel kan også gøre glas tågede. Hvis det er tilfældet kan du justere mængden af afspændingsmiddel hver opvaskecyklus i henhold til vejledningen.

Rustent bestik

A. Bestik kan ruste, hvis det ikke er tilstrækkeligt rustbestandigt. Knivblade er ofte mere sårbare. Anvend bestik af rustfrit stål og skyl ikke rustne genstande i opvaskemaskinen.

B. Bestik kan ruste, hvis de vaskes op med andre rustne genstande. Udskift beskadigede bestikkurve, som kan bestilles i eShoppen vha. søgning efter reservedele.

C. Et højt saltindhold i skyllevandet kan forårsage rust. Saltbeholderen er måske ikke lukket tæt nok, eller der kan være spildt salt under genopfyldningen. Når du genopfylder med salt skal du sørge for, at der ikke forbliver salt i bunden af opvaskemaskinen.

Bestik: vanddråber eller pletter på bestik

Bestikket er ikke sat korrekt i opvaskemaskinen. Der kan opstå dråbedannelse, hvis bestikket er for tætpakket. Undgå disse dråber ved at sætte bestikket i individuelt. Følg fyldningsanvisningerne i brugervejledningen.

Sådan sikrer du en tør opvask

Hvordan sikrer du, at opvasken er tør? Mange faktorer forhindrer grundig tørring. Disse kan omfatte det service, der anvendes (f.eks. plastik), at der ikke anvendes nok afspændingsmiddel, at der vælges et opvaskeprogram, der ikke inkluderer en tørrefunktion, anvendelse af "3-i-1" tabs, måden du tømmer opvaskemaskinen på, og sågår at du åbner døren for tidligt eller før programmet er slut. Er visse ting ikke helt så tørre, som de burde være? Sørg for, at der er nok afspændingsmiddel i maskinen, og at alle ting er fyldt i opvaskemaskinen på en sådan måde, at vandet kan løbe af igen. Hvis dit plastik ikke er tørt, skal du bruge "ekstra tørt"-funktionen, hvis en sådan funktion findes på din maskine.

Sådan sikrer du tørt plastikservice

Plastik tørrer mindre effektivt, da det har en mindre varmelagringskapacitet og en vandafvisende overflade. Afspændingsmidlets niveau og programvalg kan påvirke dette yderligere. Hvis der ikke er afspændingsmiddel i maskinen eller det er indstillet for lavt, vil tørreresultaterne for plastik være værre end for porcelæn eller glas. Det korrekt programvalg er også vigtigt for at sikre tørt plastikservice. Vælg muligheden "Intensivt tørt". Sørg også for, at plastikservicet ikke fjernes for tidligt fra opvaskemaskinen. Vent på, at programmet er færdigt, så det kan blive ordentligt tørt.

Afspændingsmiddel er vigtigt for en tør opvask

Der skal anvendes afspændingsmiddel for at sikre tørre resultater. Hvis LED-lampen angiver, at der ikke er mere afspændingsmiddel tilbage, skal der genopfyldes. Dosering af afspændingsmiddel kan være deaktiveret eller indstillet på et lavt niveau. Hvis det er tilfældet, skal du aktivere klar skylningsdosering eller øge indstillingen. Tjek fyldningsmængden i beholderen og doseringsmængden. Afspændingsmiddel bidrager til et godt tørreresultat. Forskellene i kvalitet mellem afspændingsmidler og substitutter såsom eddike eller "eco-rinse aid" kan bidrage til ringe tørreresultater.

Kondensering i opvaskemaskinen

Pga. kondensering kan der dannes dråber i opvaskemaskinen. Dette kan være særligt mærkbart i venstre side. Dette er ikke en fejl i produktet; der dannes vanddråber pga. kondenseringsprincippet. Fugten i luften kondenserer på de indvendige vægge, løber ned og bliver pumpet ud. Der kan dog dryppe vand fra bestik eller tallerkner af andre grunde. Hvis der f.eks. samler sig vand i koppers fordybninger eller opvaskemaskinen er fyldt forkert.

Programmet "Uden tørring" vil forhindre en tør opvask

Hvis programmet eller valgknappen "Uden tørring" vælges, finder der ingen eller kun lidt tørring sted. For en mere effektiv tørring vælges et program, der inkluderer tørring, for eksempel "Intensiv", "Stærk" eller "ECO". Bemærk, at visse andre muligheder, såsom Variospeed, også vil reducere tørring.

3-i-1-tabs er ikke bedst til tørring i opvaskemaskiner

En kombinationstab (f.eks. 3-i-1) resulterer ofte i ringe tørring. Anvend en anden kombinationstab med en bedre tørreevne. Yderligere anvendelse af afspændingsmiddel vil også øge tørreevnen. "

Sådan tømmer du opvaskemaskinen

Undgå, at der drypper vand på servicet ved at tømme maskinen korrekt: først den nederste kurv, dernæst den øverste.

Flere opvasketips

Opvaskemaskinepleje og rengøring er forudsætninger for skinnende opvaskeresultater. Regelmæssig pleje og vedligeholdelse vil forbedre dine opvaskeresultater og forlænge din Siemens-opvaskemaskines levetid. Find nyttige tips om vedligeholdelse af opvaskemaskine og rengøring af sier og skyllearme i OSS om opvaskemaskiner.

Siemens online supportcenter

Brug opvaskemaskineservicen online for at få hjælp: Læs OSS'en. Brug Siemens online-assistent til at identificere dit problem ét trin ad gangen. (Du skal bruge dit modelnummer). Vælg fanen "Fejlkoder i displayet" for oplysninger om fejlkoder. Få mere at vide om, hvordan du passer på din opvaskemaskine med Siemens "sådan gør man"-videoer.

Sådan fylder du en Siemens-opvaskemaskine.

I en Siemens-opvaskemaskine hjælper fleksible elementer dig med at fylde opvaskemaskinen helt med tilpas afstand til skyllearmene. Lær hvordan du fylder en opvaskemaskine korrekt.